Marrja e masave mbrojtëse për parandalim të Covid-19

KORPORATA RUGOVE Në harmoni me masat që po merren në botë dhe në Kosovë lidhur me parandalimin e shpërndarjes së COVID-19 – Coronavirus edhe Korporata Rugove në vazhdimësi po merr masa të tilla parandaluese. Disa nga masat dhe veprimet tona të deritashme që i kemi marrë përfshijnë: • Është bërë dezinfektimi i zyrës qendrore dhe […]

Read More

OPERATOR/E NË PAKETIM

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore: Është përgjegjës për procesin e përgatitjes, paketimit dhe ambalazhimit të produkteve; Operon dhe është përgjegjës për mirëmbajtjen e pajisjeve të paketimit të produkteve; Pastron makineritë dhe hapësirën punuese në baza ditore dhe sipas nevojës; Evidenton dhe regjistron sasinë e repromaterialeve; Sigurohet që pajisjet punojnë siç duhet dhe në mënyrë të sigurt; […]

Read More