FERIZAJ: AGJENT I SHITJES (x4), SHOFER – kat. B (x2), SHOFER – kat. C (x1) PRISHTINË: PIRUNIST (x1), NDIHMËS DEPOIST (x5) PEJË: AUTOMEKANIK (x1)

FERIZAJ: AGJENT I SHITJES (x4), SHOFER – kat. B (x2), SHOFER – kat. C (x1) PRISHTINË: PIRUNIST (x1), NDIHMËS DEPOIST (x5) PEJË: AUTOMEKANIK (x1)   DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE: PIRUNIST Bën ngarkimin dhe shkarkimin e mallrave që gjenden në depo. Kujdeset për mos-dëmtimin e mallrave. Përgatit porositë e ditës së nesërme, si dhe […]

Read More

SHITËS AMBULANTIV (x2) SHOFER – kat. B & C (x2) PUNËTOR NË DEPO (x5)

– Shkabaj, Obiliq

DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE: SHITËS AMBULANTIV Është përgjegjës për shitje ambulantive në rajonin dhe pikat e caktuara paraprakisht. Ruan klientët ekzistues dhe gjen klient të rinjë. Zgjeron rrjetin e distribuimit për produktet/brendet ekzistuese dhe ato të reja. Ndjek planin e departamentit të shitjes për të gjitha produktet e ujit, djathit dhe të tjerat. […]

Read More

FATURIST I RI, SHITËS AMBULANTIV, PËRGJEGJËS PËR DEPO, OPERATOR PAKETIMI

– Pejë

FATURIST I RI Mbikëqyr pranimin dhe regjistrimin e porosive për shitje në sistemin kontabël. Bën fatura për klientët. Pranon dhe regjistron porositë për shitje në sistemin kontabël. Regjistron faturat e kthimit të mallit dhe zbritjet. Mirëmban faturat dhe dokumentet burimore në dosje dhe sigurohet se ato janë të plota.   SHITËS AMBULANTIV Është përgjegjës për […]

Read More

NDIHMËS DEPOIST (x7)

– Shkabaj, Obiliq

DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE Ngarkon mallrat nga kamionët, kombit dhe automjetet tjera për në depo dhe anasjelltas. Rendit mallrat brenda në depo para dhe pas shkarkimit të tyre. Ndihmon depoistin të drejtojë e organizojë punën në depo. Si dhe bën punë të tjera që lidhen me pozitën e punës. Paga bruto është 400.00€ […]

Read More

KOMERCIALIST HORECA, SHITËS AMBULANTIV, AUTOMEKANIK

– Shkabaj, Prishtinë, Pejë dhe Gjilan

KOMERCIALIST HORECA – Gjilan Organizon dhe kujdeset për punët komerciale në rajonin e caktuar paraprakisht. Viziton klientët dhe merr porositë e mallrave tek ata. Angazhohet në gjetjen e klientëve të rinj. Vlerësohet për arritjen e planit/targetit të shitjes për produktet e ujit, djathit dhe produkteve të tjera. Koordinon me logjistikën dhe liferuesit e mallit për […]

Read More

DEPOIST (x2) SHOFER – kategoria B AUTOMEKANIK

– Pejë

DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE TË KËTYRE POZITAVE:   DEPOIST Koordinon dhe drejton punën në depo në baza ditore. Është përgjegjës për stokun në depo. Në bashkëpunim me faturistin, çdo fund orari për ditën e nesërme bën ndarjen e pikave për shpërndarjen e produkteve. Koordinon dhe bën lëvizjen e mallrave në hapësirat shitëse. Dokumenton […]

Read More

SHITËS AMBULANTIV SHOFER (kat. CE) SHOFER (kat. C) SHOFER (kat. B) OPERATOR I LOGJISTIKËS, PUNËTOR NË AUTOLARJE, MIRËMBAJTËS OBORRI

– Shkabaj, Prishtinë

DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE TË KËTYRE POZITAVE: SHITËS AMBULANTIV                 Është përgjegjës për shitje ambulantive në rajonin dhe pikat e caktuara paraprakisht. Ruan klientët ekzistues dhe gjen klient të rinjë. Zgjeron rrjetin e distribuimit për produktet/brendet ekzistuese dhe ato të reja. Ndjek planin e departamentit të shitjes për të gjitha produktet. Vëzhgon tregun […]

Read More

Çmimi për Kontributin Individual për CSR, 2020

Visar Kelmendi, Themelues dhe Drejtor Ekzekutiv në Korporata Rugove, pranoi sot Çmimin për Kontributin Individual për CSR, 2020. Kontributi i Visar Kelmendi në shpërndarjen e filozofisë së CSR-it në shoqërinë kosovare u vlerësua lartë nga Rrjeti CSR. Visar Kelmendi u ndje i vlerësuar dhe falënderues në arritjen e qëllimeve të kahmotshme të Rrjetit CSR. Ai […]

Read More

Marrja e masave mbrojtëse për parandalim të Covid-19

KORPORATA RUGOVE Në harmoni me masat që po merren në botë dhe në Kosovë lidhur me parandalimin e shpërndarjes së COVID-19 – Coronavirus edhe Korporata Rugove në vazhdimësi po merr masa të tilla parandaluese. Disa nga masat dhe veprimet tona të deritashme që i kemi marrë përfshijnë: • Është bërë dezinfektimi i zyrës qendrore dhe […]

Read More

Korporata Rugove me kampanjë vetëdijësuese për kancerin e gjirit – ka dhuruar aparate uji në Institutin Onkologjik të Kosovës

Tetori është Muaji i Vetëdijësimit të Kancerit të Gjirit, një fushatë botërore që përfshin mijëra organizata dhe kompani. Në Tetor, 2018 Korporata Rugove është bashkangjitur për të theksuar rëndësinë e ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit. Në fillim të muajit Tetor Korporata Rugove lansoj etiketën me moton Zbulimi i hershëm ikancerit të gjirit – Mbijetesë, sepse vetëm zbulimi […]

Read More