VOZITËS KAT. C

– Pejë

Disa nga përgjegjësitë dhe detyrat kryesore:  Transporton mallrat e korporatës në territorin e Republikës së Kosovës. Është përgjegjës për mallrat gjatë transportimit të tyre. Në bazë të porosisë dërgon sasinë e porositur të produkteve në pikën e caktuar. Vozit automjetin e korporatës, si dhe është përgjegjës për atë. Mirëmban automjetin dhe respekton në mënyrë rigoroze […]

Read More

KËSHILLTAR/E PËR KLIENTË

Disa nga përgjegjësitë dhe detyrat kryesore: Kujdeset përmes telefonit dhe e-mail për klientët dhe kërkesat e tyre. Informon dhe këshillon klientët rreth kualitetit dhe çmimit të produkteve që ne ofrojmë. Identifikon nevojën e klientëve për produktet e kërkuara dhe ofron shërbimet e nevojshme. Bën pranimin e porosive të kërkuara. Sigurohet që porositë janë pranuar nga […]

Read More

SHOFER – kat. C (x1)

DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE: Transporton mallrat e korporatës në territorin e Republikës së Kosovës. Është përgjegjës për mallrat gjatë transportimit të tyre. Në bazë të porosisë dërgon sasinë e porositur të produkteve në pikën e caktuar. Vozit automjetet e korporatës dhe është përgjegjës për automjetet që i drejton. Mirëmban automjetin si dhe respekton […]

Read More

ELEKTRICIST (x2), NDIHMËS OPERATOR NË PRODHIM (x6)

DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE: ELEKTRICIST Instalon dhe garanton mirëmbajtjen e lidhjeve elektrike, aparateve, pajisjeve të tjera. Identifikon mosfunksionimin e sistemeve elektrike, duke përdorur pajisje testimi, për të gjetur shkakun e defektit dhe korrigjimin e tij. Riparon defektet e pajisjeve elektrike dhe elektronike. Zbaton kushtet e sigurimit teknik në punë. Kryen detyra tjera të […]

Read More

DEPOIST (x1), FATURIST (x1), SHOFER – kat. C (x1)

DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE: DEPOIST Koordinon, drejton dhe dokumenton punën në depo në baza ditore. Bën pranimin e mallit nga fabrikat, përkatësisht organizon ngarkim-shkarkimin e mallit në depo. Në bashkëpunim me faturistin, çdo fund orari për ditën e nesërme bën ndarjen e pikave për shpërndarjen e produkteve dhe i drejton vozitësit e kamionëve […]

Read More

BERZH dhe ENEF II financojnë Ujë Rugove me 6 milionë Euro për linjat e reja prodhuese

Instrumenti inovativ i financimit të gjelbër nga BERZH dhe ENEF II ndihmon prodhuesin kosovar të ujit të ambalazhuar Ujë Rugove me 6 milionë Euro kredi, e lidhur me qëndrueshmërinë për linja të reja prodhuese dhe rritje të konkurrentshmërisë. Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim dhe Fondi i Zgjerimit të Ndërmarrjeve II për Ballkanin Perëndimor (ENEF […]

Read More

SERVISER PËR PAJISJE (x1), PUNËTOR NË PRODHIM (x5), MIRËMBAJTËSE (x2)

Disa nga përgjegjësitë dhe detyrat kryesore:   SERVISER PËR PAJISJE Është përgjegjës për mirëmbajtjen dhe servisimin e pajisjeve në fabrikë. Sigurohet që pajisjet punojnë siç duhet dhe në mënyrë të sigurt. Kujdeset për instalimet elektrike të fabrikës dhe kontrollon ato sipas nevojës. Bën diagnostikimin e dëmtimeve/prishjeve teknike, mekanike, elektrike, dhe të prishjeve tjera dhe bën […]

Read More

SHOFER – kat. C (x2) SHOFER – kat. B (x4) SHITËS AMBULANTIV (x5) MERÇENDAIZER (x4)

DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE: SHOFER (kat. B & C) Transporton mallrat e korporatës në territorin e Republikës së Kosovës. Është përgjegjës për mallrat gjatë transportimit të tyre. Në bazë të porosisë dërgon sasinë e porositur të produkteve në pikën e caktuar. Vozit automjetet e korporatës, si dhe është përgjegjës për automjetet që i […]

Read More

FERIZAJ: AGJENT I SHITJES (x4), SHOFER – kat. B (x2), SHOFER – kat. C (x1) PRISHTINË: PIRUNIST (x1), NDIHMËS DEPOIST (x5) PEJË: AUTOMEKANIK (x1)

FERIZAJ: AGJENT I SHITJES (x4), SHOFER – kat. B (x2), SHOFER – kat. C (x1) PRISHTINË: PIRUNIST (x1), NDIHMËS DEPOIST (x5) PEJË: AUTOMEKANIK (x1)   DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE: PIRUNIST Bën ngarkimin dhe shkarkimin e mallrave që gjenden në depo. Kujdeset për mos-dëmtimin e mallrave. Përgatit porositë e ditës së nesërme, si dhe […]

Read More

SHITËS AMBULANTIV (x2) SHOFER – kat. B & C (x2) PUNËTOR NË DEPO (x5)

– Shkabaj, Obiliq

DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE: SHITËS AMBULANTIV Është përgjegjës për shitje ambulantive në rajonin dhe pikat e caktuara paraprakisht. Ruan klientët ekzistues dhe gjen klient të rinjë. Zgjeron rrjetin e distribuimit për produktet/brendet ekzistuese dhe ato të reja. Ndjek planin e departamentit të shitjes për të gjitha produktet e ujit, djathit dhe të tjerat. […]

Read More