Eksporti - Rugove

Informacione të paletës

Nr. Produkti Nr. i shisheve në pako Nr. i pakove
1 Ujë Rugove 0.25L | x24 shishe 24 77
2 Ujë Rugove 0.75L | x12 shishe 12 60
3 Ujë Rugove Premium 0.33l | x24 shishe 24 66
4 Ujë Rugove Premium 1l | x12 shishe 12 48
5 Ujë Rugove 0.5L | x12 shishe plastik 12 114
6 Ujë Rugove 0.33L | x12 shishe plastik 12 175
7 Ujë Rugove 1.5L | x6 shishe plastik 6 84
8 Ujë Rugove 10 L bidon për aparat 10 60

E-mail: export@rugove.eu         |      Tel: +383 38 560 462