Konkurset e fundit

SERVISER PËR APARATE TË UJIT, NDIHMËS SERVISER

DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE: SERVISER PËR APARATE TË UJIT Është përgjegjës për servisimin e aparateve të ujit. Identifikon dëmtimet teknike, prishjet të këtyre pajisjeve dhe bën riparimin e tyre. Ofron përkrahje teknike te klientët për pajisjet e shitura ose të huazuara. Si dhe bën punë të tjera lidhur ...

Shofer me kategori B x5

DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE: ● Transporton mallrat e korporatës në territorin e Republikës së Kosovës. ● Është përgjegjës për mallrat gjatë transportimit të tyre. ● Në bazë të porosisë dërgon sasinë e porositur të produkteve në pikën e caktuar. ● Vozit automjetet e korporatës, si dhe është përgjegjës ...

SHITËS AMBULANTIV

DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE: SHITËS AMBULANTIV Është përgjegjës për shitje ambulantive në rajonin dhe pikat e caktuara paraprakisht. Ruan klientët ekzistues dhe gjen klient të rinj. Zgjeron rrjetin e distribuimit për produktet/brendet ekzistuese dhe ato të reja. Ndjek planin e departamentit të shitjes për të gjitha produktet e ...

OPERATOR NË PRODHIM/PAKETIM (x4) SERVISER PËR PAJISJE (x1)

DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE: OPERATOR NË PRODHIM: Varësisht nga planifikimi ditor i prodhimit, së bashku me ekipin, i përgjigjet kërkesave të udhëheqësit konform vendit të tij të punës. Bashkëpunon me të gjitha palët e kyçura në prodhim. Zbaton/respekton rregullat e brendshme të kompanisë. Si dhe bën punë të ...

FATURIST/E I RI

DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE: FATURIST/E I RI Mbikëqyr pranimin dhe regjistrimin e porosive për shitje në sistemin kontabël. Bën fatura për klientët. Pranon dhe regjistron porositë për shitje në sistemin kontabël. Mirëmban faturat dhe dokumentet burimore në dosje dhe sigurohet se ato janë të plota. Bën fiskalizimin dhe ...

MERCHANDISER

DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE: Siguron pozicionim sa më të mirë të produkteve nëpër markete. Mirëmban dhe pastron ekspozimin e produkteve të kompanisë nëpër rafte sipas standardeve. Kontrollon afatet e produkteve dhe stoqet. Ndihmon në realizimin e promovimeve të produkteve. Shpërndan material dhe rekuizita të ndryshme të marketingut sipas ...

KOMERCIALIST (x2) SHITËS AMBULANTIV (x2) NDIHMËS DEPOIST (x4) LIFERUES (x4)

DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE: KOMERCIALIST Organizon dhe kujdeset për punët komerciale në rajonin e caktuar paraprakisht. Viziton klientët dhe merr porositë e mallrave tek ata. Angazhohet në gjetjen e klientëve të rinj. Vlerësohet për arritjen e planit/targetit të shitjes për produktet e ujit, djathit dhe produkteve të tjera. ...

A keni dëshirë të punoni me ne?

Ju lutem, dërgoni CV-në në hr@rugove.eu