Vende pune - Rugove

A keni dëshirë të punoni me ne?

Ju lutem, dërgoni CV-në në hr@rugove.eu

Konkurset e fundit

VOZITËS KAT. C (PRISHTINË), SHITËS HORECA (PEJË) DHE NDIHMËS DEPOIST (PEJË)

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore për pozitën Vozitës Kat. C (Prishtinë): Transporton mallrat e korporatës në territorin e Republikës së Kosovës: Është përgjegjës për mallrat gjatë transportimit të tyre. Në bazë të porosisë dërgon sasinë e porositur të produkteve në pikën e caktuar. Vozit automjetet e korporatës si dhe është përgjegjës ...

SERVISUES

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore: Është përgjegjës për mirëmbajtjen dhe servisimin e makinerive dhe pajisjeve. Sigurohet që makineritë punojnë siç duhet dhe në mënyrë të sigurt. Kujdeset për instalimet elektrike të fabrikës dhe kontrollon ato sipas nevojës. Bën diagnostikimin e dëmtimeve teknike, prishjeve dhe bënë ndërrimin ose riparimin e tyre. Ndërmerr ...

NDIHMËS NË PRODHIM

5 vende të lira Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore: Është pjesëmarrës në procesin e prodhimit; Ngarkon materialin e nevojshëm për prodhim; Pastron makineritë dhe hapësirën punuese sipas nevojës; Ndihmon operatorët e prodhimit në kryerjen e punëve ditore; Sigurohet që makineritë punojnë siç duhet dhe në mënyrë të sigurt. Dhe detyra të ...

SHITËS AMBULANTIV, VOZITËS KAT. C, LIFERUES DHE MERÇENDAIZER

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore për pozitën Shitës ambulantiv: Është përgjegjës për shitje ambulantive në rajonin dhe pikat e caktuara paraprakisht; Ruan klientët ekzistues dhe gjen klient të rinj; Zgjeron rrjetin e distribuimit për produktet/brendet ekzistuese dhe ato të reja; Promovon dhe bën shitjen e produkteve të kompanisë; Ndjek planin e ...

SERVISUES, OPERATOR PRODHIMI (X2) DHE MIRËMBAJTËS I OBORRIT DHE IMPIANTIT

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore për pozitën Servisues: Bën montim dhe demontim të pajisjeve të ndryshme të prodhimit sipas kërkesës dhe në bashkëpunim me kompanitë e kontraktuara të mirëmbajtjes. Bën diagnostikimin e dëmtimeve teknike, prishjeve dhe bën ndërrimin ose riparimin e tyre. Shërben si urë lidhëse në mes të korporatës dhe ...

VOZITËS KAT. C, LIFERUES, MERÇENDAIZER (x2) DHE NDIHMËS DEPOIST

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore për pozitat Liferues (Prishtinë) dhe Vozitës Kat. C (Pejë): Transporton mallrat e korporatës në territorin e Republikës së Kosovës: Është përgjegjës për mallrat gjatë transportimit të tyre. Në bazë të porosisë dërgon sasinë e porositur të produkteve në pikën e caktuar. Vozit automjetet e korporatës si ...

MERÇENDAIZER (x3) DHE NDIHMËS LIFERUES (x2)

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore për pozitën Merçendaizer: Siguron pozicionim sa më të mirë të produkteve nëpër markete; Mirëmban dhe pastron ekspozimin e produkteve të kompanisë nëpër rafte sipas standardeve; Kontrollon afatet e produkteve dhe stoqet; Ndihmon në realizimin e promovimeve të produkteve; Shpërndan material dhe rekuizita të ndryshme të marketingut ...