Konkurset e fundit

VOZITËS KAT. C

– Pejë

Disa nga përgjegjësitë dhe detyrat kryesore:  Transporton mallrat e korporatës në territorin e Republikës së Kosovës. Është përgjegjës për mallrat gjatë transportimit të tyre. Në bazë të porosisë dërgon sasinë e porositur të produkteve në pikën e caktuar. Vozit automjetin e korporatës, si dhe është përgjegjës për atë. Mirëmban automjetin ...

KËSHILLTAR/E PËR KLIENTË

Disa nga përgjegjësitë dhe detyrat kryesore: Kujdeset përmes telefonit dhe e-mail për klientët dhe kërkesat e tyre. Informon dhe këshillon klientët rreth kualitetit dhe çmimit të produkteve që ne ofrojmë. Identifikon nevojën e klientëve për produktet e kërkuara dhe ofron shërbimet e nevojshme. Bën pranimin e porosive të kërkuara. Sigurohet ...

SHOFER – kat. C (x1)

DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE: Transporton mallrat e korporatës në territorin e Republikës së Kosovës. Është përgjegjës për mallrat gjatë transportimit të tyre. Në bazë të porosisë dërgon sasinë e porositur të produkteve në pikën e caktuar. Vozit automjetet e korporatës dhe është përgjegjës për automjetet që i drejton. ...

ELEKTRICIST (x2), NDIHMËS OPERATOR NË PRODHIM (x6)

DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE: ELEKTRICIST Instalon dhe garanton mirëmbajtjen e lidhjeve elektrike, aparateve, pajisjeve të tjera. Identifikon mosfunksionimin e sistemeve elektrike, duke përdorur pajisje testimi, për të gjetur shkakun e defektit dhe korrigjimin e tij. Riparon defektet e pajisjeve elektrike dhe elektronike. Zbaton kushtet e sigurimit teknik në ...

DEPOIST (x1), FATURIST (x1), SHOFER – kat. C (x1)

DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE: DEPOIST Koordinon, drejton dhe dokumenton punën në depo në baza ditore. Bën pranimin e mallit nga fabrikat, përkatësisht organizon ngarkim-shkarkimin e mallit në depo. Në bashkëpunim me faturistin, çdo fund orari për ditën e nesërme bën ndarjen e pikave për shpërndarjen e produkteve dhe ...

SERVISER PËR PAJISJE (x1), PUNËTOR NË PRODHIM (x5), MIRËMBAJTËSE (x2)

Disa nga përgjegjësitë dhe detyrat kryesore:   SERVISER PËR PAJISJE Është përgjegjës për mirëmbajtjen dhe servisimin e pajisjeve në fabrikë. Sigurohet që pajisjet punojnë siç duhet dhe në mënyrë të sigurt. Kujdeset për instalimet elektrike të fabrikës dhe kontrollon ato sipas nevojës. Bën diagnostikimin e dëmtimeve/prishjeve teknike, mekanike, elektrike, dhe ...

SHOFER – kat. C (x2) SHOFER – kat. B (x4) SHITËS AMBULANTIV (x5) MERÇENDAIZER (x4)

DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE: SHOFER (kat. B & C) Transporton mallrat e korporatës në territorin e Republikës së Kosovës. Është përgjegjës për mallrat gjatë transportimit të tyre. Në bazë të porosisë dërgon sasinë e porositur të produkteve në pikën e caktuar. Vozit automjetet e korporatës, si dhe është ...

A keni dëshirë të punoni me ne?

Ju lutem, dërgoni CV-në në hr@rugove.eu