Konkurset e fundit

SHOFER – kat. C, LIFERUES, NDIHMËS DEPOIST, SERVISER PËR FRIGORIFER, NDIHMËS SERVISER PËR FRIGORIFER

DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE: SHOFER kat. C & LIFERUES Transporton mallrat e korporatës në territorin e Republikës së Kosovës. Është përgjegjës për mallrat gjatë transportimit të tyre. Në bazë të porosisë dërgon sasinë e porositur të produkteve në pikën e caktuar. Vozit automjetet e korporatës si dhe është ...

SHOFER – kat. B NDIHMËS DEPOIST SHITËS AMBULANTIV

DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE: SHOFER (kat. B) Transporton mallrat e korporatës në territorin e Republikës së Kosovës. Është përgjegjës për mallrat gjatë transportimit të tyre. Në bazë të porosisë dërgon sasinë e porositur të produkteve në pikën e caktuar. Vozit automjetet e korporatës si dhe është përgjegjës për ...

AGJENT I SHITJES SHOFER – kat. B SHOFER – kat. C

DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE: AGJENT I SHITJES Është përgjegjës për shitje ambulantive në rajonin dhe pikat e caktuara paraprakisht. Krijon rrjet të ri të shitjes. Ruan klientët ekzistues dhe gjen klient të rinj. Viziton pikat e shitjes sipas planit. Zgjeron rrjetin e distribuimit për produktet/brendet ekzistuese dhe ato ...

OPERATOR NË PROCESIM/MBUSHJE (x5) OPERATOR NË PAKETIM (x5) SERVISER PËR PAJISJE (x2)

DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE: OPERATOR NË PROCESIM/MBUSHJE: Varësisht nga planifikimi ditor i prodhimit i përgjigjet kërkesave të  prodhimit, udhëheqësit konform vendit të tij të punës. Është përgjegjës për procesin e përgatitjes, paketimit dhe ambalazhimit të produkteve. Operon dhe është përgjegjës për mirëmbajtjen e pajisjeve të paketimit të produkteve. ...

SERVISER PËR APARATE TË UJIT, NDIHMËS SERVISER

DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE: SERVISER PËR APARATE TË UJIT Është përgjegjës për servisimin e aparateve të ujit. Identifikon dëmtimet teknike, prishjet të këtyre pajisjeve dhe bën riparimin e tyre. Ofron përkrahje teknike te klientët për pajisjet e shitura ose të huazuara. Si dhe bën punë të tjera lidhur ...

Shofer me kategori B x5

DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE: ● Transporton mallrat e korporatës në territorin e Republikës së Kosovës. ● Është përgjegjës për mallrat gjatë transportimit të tyre. ● Në bazë të porosisë dërgon sasinë e porositur të produkteve në pikën e caktuar. ● Vozit automjetet e korporatës, si dhe është përgjegjës ...

SHITËS AMBULANTIV

DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE: SHITËS AMBULANTIV Është përgjegjës për shitje ambulantive në rajonin dhe pikat e caktuara paraprakisht. Ruan klientët ekzistues dhe gjen klient të rinj. Zgjeron rrjetin e distribuimit për produktet/brendet ekzistuese dhe ato të reja. Ndjek planin e departamentit të shitjes për të gjitha produktet e ...

A keni dëshirë të punoni me ne?

Ju lutem, dërgoni CV-në në hr@rugove.eu