Konkurset e fundit

DEPOIST (x2) SHOFER – kategoria B AUTOMEKANIK

– Pejë

DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE TË KËTYRE POZITAVE:   DEPOIST Koordinon dhe drejton punën në depo në baza ditore. Është përgjegjës për stokun në depo. Në bashkëpunim me faturistin, çdo fund orari për ditën e nesërme bën ndarjen e pikave për shpërndarjen e produkteve. Koordinon dhe bën lëvizjen e ...

SHITËS AMBULANTIV SHOFER (kat. CE) SHOFER (kat. C) SHOFER (kat. B) OPERATOR I LOGJISTIKËS, PUNËTOR NË AUTOLARJE, MIRËMBAJTËS OBORRI

– Shkabaj, Prishtinë

DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE TË KËTYRE POZITAVE: SHITËS AMBULANTIV                 Është përgjegjës për shitje ambulantive në rajonin dhe pikat e caktuara paraprakisht. Ruan klientët ekzistues dhe gjen klient të rinjë. Zgjeron rrjetin e distribuimit për produktet/brendet ekzistuese dhe ato të reja. Ndjek planin e departamentit të shitjes për ...

A keni dëshirë të punoni me ne?

Ju lutem, dërgoni CV-në në hr@rugove.eu