Vende pune - Rugove

A keni dëshirë të punoni me ne?

Ju lutem, dërgoni CV-në në hr@rugove.eu

Konkurset e fundit

NDIHMËS DEPOIST (10 vende pune)

Përgjegjësitë, detyrat kryesore dhe oferta e punës: Ngarkon mallrat nga kamionët, kombit dhe automjetet tjera për në depo dhe anasjelltas. Rendit mallrat brenda në depo para dhe pas shkarkimit të tyre. Ndihmon depoistin të drejtojë e organizojë punën në depo. Si dhe bën punë të tjera që lidhen me pozitën ...

OPERATOR NË KALDA (PEJË) DHE MIRËMBAJTËS I OBORRIT (PEJË)

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore për pozitën Operator në kalda: Është përgjegjës për operim dhe mirëmbajtje të pajisjeve dhe ambientit në departamentin e energanës (kaldaja me dru, kaldaja me naftë, kompresori i ajrit, ftohësi, sistemi i filtrimit të ujit, rezervuari i naftës dhe agregati) në baza të rregullta. Evidenton dhe regjistron ...

OPERATOR PRODHIMI (x2) DHE OPERATOR NË PAKETIM (x2)

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore për pozitën Operator prodhimi: Ka përgjegjësi në operimin me Cip-in e para prodhimit (kadave) së bashku me operatorin e pranimit. Ka përgjegjësi për kualitetin dhe sigurinë e gjysmë produktit dhe produktit përfundimtar. Bën bartjen e bureve, pastrimin dhe dezinfektimin e tyre sipas udhëzimeve. Së bashku me ...

PUNËTOR/E NË PRODHIM (15 VENDE PUNE)

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore: Është pjesëmarrës në procesin e prodhimit. Ngarkon materialin e nevojshëm për prodhim. Pastron makineritë dhe hapësirën punuese sipas nevojës. Ndihmon operatorët e prodhimit në kryerjen e punëve ditore. Sigurohet që makineritë punojnë siç duhet dhe në mënyrë të sigurt.   Kualifikimet dhe kërkesat: Të ketë të ...

OPERATOR PRODHIMI (x2)

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore: Ka përgjegjësi në operimin me Cip-in e para prodhimit (kadave) së bashku me operatorin e pranimit. Ka përgjegjësi për kualitetin dhe sigurinë e gjysmë produktit dhe produktit përfundimtar. Bën bartjen e bureve, pastrimin dhe dezinfektimin e tyre sipas udhëzimeve. Së bashku me kryepunëtorin në prodhim bëjnë ...

VOZITËS KAT. C (Prishtinë dhe Pejë) MERÇENDAIZER (Prishtinë)

Disa nga përgjegjësitë dhe detyrat kryesore për pozitën Vozitës me kategori C: Transporton mallrat e korporatës në territorin e Republikës së Kosovës: Është përgjegjës për mallrat gjatë transportimit të tyre. Në bazë të porosisë dërgon sasinë e porositur të produkteve në pikën e caktuar. Vozit automjetet e korporatës si dhe ...

NDIHMËS NË PRODHIM

5 vende të lira Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore: Është pjesëmarrës në procesin e prodhimit; Ngarkon materialin e nevojshëm për prodhim; Pastron makineritë dhe hapësirën punuese sipas nevojës; Ndihmon operatorët e prodhimit në kryerjen e punëve ditore; Sigurohet që makineritë punojnë siç duhet dhe në mënyrë të sigurt. Dhe detyra të ...