Vende pune - Rugove

A keni dëshirë të punoni me ne?

Ju lutem, dërgoni CV-në në hr@rugove.eu

Konkurset e fundit

PUNËTOR/E NË PRODHIM (15 VENDE PUNE)

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore: Është pjesëmarrës në procesin e prodhimit. Ngarkon materialin e nevojshëm për prodhim. Pastron makineritë dhe hapësirën punuese sipas nevojës. Ndihmon operatorët e prodhimit në kryerjen e punëve ditore. Sigurohet që makineritë punojnë siç duhet dhe në mënyrë të sigurt.   Kualifikimet dhe kërkesat: Të ketë të ...

LIFERUES

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore: Transporton mallrat e korporatës në territorin e Republikës së Kosovës. Është përgjegjës për mallrat gjatë transportimit të tyre. Në bazë të porosisë dërgon sasinë e porositur të produkteve në pikën e caktuar. Vozit automjetet e korporatës si dhe është përgjegjës për automjetet që i drejton. Mirëmban ...

PËRGJEGJËS I DEPOS

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore: Është përgjegjës për organizimin e depos ne përputhje me procedurat dhe politikat e kompanisë. Është përgjegjës për stokun. Bën organizmin e logjistikës për liferim të mallrave te klientët. Bën pranimin e mallit dhe organizon ngarkim-shkarkimin e mallit në depo. Koordinon dhe bën lëvizjen e mallrave në ...