Vende pune - Rugove

A keni dëshirë të punoni me ne?

Ju lutem, dërgoni CV-në në hr@rugove.eu

Konkurset e fundit

VOZITËS KAT. C (Prishtinë dhe Pejë) MERÇENDAIZER (Prishtinë)

Disa nga përgjegjësitë dhe detyrat kryesore për pozitën Vozitës me kategori C: Transporton mallrat e korporatës në territorin e Republikës së Kosovës: Është përgjegjës për mallrat gjatë transportimit të tyre. Në bazë të porosisë dërgon sasinë e porositur të produkteve në pikën e caktuar. Vozit automjetet e korporatës si dhe ...

SHITËS AMBULANTIV (Prishtinë – 2 vende pune), NDIHMËS NË PRODHIM (Pejë – 4 vende pune)

Disa nga përgjegjësitë dhe detyrat kryesore për pozitën Shitës ambulantiv: – Është përgjegjës për shitje ambulantive në rajonin dhe pikat e caktuara paraprakisht. – Ruan klientët ekzistues dhe gjen klient të rinj. – Zgjeron rrjetin e distribuimit për produktet/brendet ekzistuese dhe ato të reja. – Ndjek planin e departamentit të ...

LIFERUES (3 vende pune), NDIHMËS DEPOIST DHE AUTOLARËS

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore për pozitën Liferues: – Transporton mallrat e korporatës në territorin e Republikës së Kosovës: – Është përgjegjës për mallrat gjatë transportimit të tyre. – Në bazë të porosisë dërgon sasinë e porositur të produkteve në pikën e caktuar. – Vozit automjetet e korporatës si dhe është ...

SERVISUES, OPERATOR PRODHIMI DHE OPERATOR NË ENERGANË

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore për SERVISUES: – Është përgjegjës për mirëmbajtjen dhe servisimin e makinerive dhe pajisjeve. – Sigurohet që makineritë punojnë siç duhet dhe në mënyrë të sigurt. – Kujdeset për instalimet elektrike të fabrikës dhe kontrollon ato sipas nevojës. – Bën diagnostikimin e dëmtimeve teknike, prishjeve dhe bënë ...

VOZITËS KAT. C (PRISHTINË), SHITËS HORECA (PEJË) DHE NDIHMËS DEPOIST (PEJË)

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore për pozitën Vozitës Kat. C (Prishtinë): Transporton mallrat e korporatës në territorin e Republikës së Kosovës: Është përgjegjës për mallrat gjatë transportimit të tyre. Në bazë të porosisë dërgon sasinë e porositur të produkteve në pikën e caktuar. Vozit automjetet e korporatës si dhe është përgjegjës ...

SERVISUES

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore: Është përgjegjës për mirëmbajtjen dhe servisimin e makinerive dhe pajisjeve. Sigurohet që makineritë punojnë siç duhet dhe në mënyrë të sigurt. Kujdeset për instalimet elektrike të fabrikës dhe kontrollon ato sipas nevojës. Bën diagnostikimin e dëmtimeve teknike, prishjeve dhe bënë ndërrimin ose riparimin e tyre. Ndërmerr ...

NDIHMËS NË PRODHIM

5 vende të lira Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore: Është pjesëmarrës në procesin e prodhimit; Ngarkon materialin e nevojshëm për prodhim; Pastron makineritë dhe hapësirën punuese sipas nevojës; Ndihmon operatorët e prodhimit në kryerjen e punëve ditore; Sigurohet që makineritë punojnë siç duhet dhe në mënyrë të sigurt. Dhe detyra të ...