Konkurset e fundit

FERIZAJ: AGJENT I SHITJES (x4), SHOFER – kat. B (x2), SHOFER – kat. C (x1) PRISHTINË: PIRUNIST (x1), NDIHMËS DEPOIST (x5) PEJË: AUTOMEKANIK (x1)

FERIZAJ: AGJENT I SHITJES (x4), SHOFER – kat. B (x2), SHOFER – kat. C (x1) PRISHTINË: PIRUNIST (x1), NDIHMËS DEPOIST (x5) PEJË: AUTOMEKANIK (x1)   DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE: PIRUNIST Bën ngarkimin dhe shkarkimin e mallrave që gjenden në depo. Kujdeset për mos-dëmtimin e mallrave. Përgatit porositë e ...

SHITËS AMBULANTIV (x2) SHOFER – kat. B & C (x2) PUNËTOR NË DEPO (x5)

– Shkabaj, Obiliq

DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE: SHITËS AMBULANTIV Është përgjegjës për shitje ambulantive në rajonin dhe pikat e caktuara paraprakisht. Ruan klientët ekzistues dhe gjen klient të rinjë. Zgjeron rrjetin e distribuimit për produktet/brendet ekzistuese dhe ato të reja. Ndjek planin e departamentit të shitjes për të gjitha produktet e ...

FATURIST I RI, SHITËS AMBULANTIV, PËRGJEGJËS PËR DEPO, OPERATOR PAKETIMI

– Pejë

FATURIST I RI Mbikëqyr pranimin dhe regjistrimin e porosive për shitje në sistemin kontabël. Bën fatura për klientët. Pranon dhe regjistron porositë për shitje në sistemin kontabël. Regjistron faturat e kthimit të mallit dhe zbritjet. Mirëmban faturat dhe dokumentet burimore në dosje dhe sigurohet se ato janë të plota.   ...

NDIHMËS DEPOIST (x7)

– Shkabaj, Obiliq

DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE Ngarkon mallrat nga kamionët, kombit dhe automjetet tjera për në depo dhe anasjelltas. Rendit mallrat brenda në depo para dhe pas shkarkimit të tyre. Ndihmon depoistin të drejtojë e organizojë punën në depo. Si dhe bën punë të tjera që lidhen me pozitën e ...

KOMERCIALIST HORECA, SHITËS AMBULANTIV, AUTOMEKANIK

– Shkabaj, Prishtinë, Pejë dhe Gjilan

KOMERCIALIST HORECA – Gjilan Organizon dhe kujdeset për punët komerciale në rajonin e caktuar paraprakisht. Viziton klientët dhe merr porositë e mallrave tek ata. Angazhohet në gjetjen e klientëve të rinj. Vlerësohet për arritjen e planit/targetit të shitjes për produktet e ujit, djathit dhe produkteve të tjera. Koordinon me logjistikën ...

DEPOIST (x2) SHOFER – kategoria B AUTOMEKANIK

– Pejë

DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE TË KËTYRE POZITAVE:   DEPOIST Koordinon dhe drejton punën në depo në baza ditore. Është përgjegjës për stokun në depo. Në bashkëpunim me faturistin, çdo fund orari për ditën e nesërme bën ndarjen e pikave për shpërndarjen e produkteve. Koordinon dhe bën lëvizjen e ...

SHITËS AMBULANTIV SHOFER (kat. CE) SHOFER (kat. C) SHOFER (kat. B) OPERATOR I LOGJISTIKËS, PUNËTOR NË AUTOLARJE, MIRËMBAJTËS OBORRI

– Shkabaj, Prishtinë

DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE TË KËTYRE POZITAVE: SHITËS AMBULANTIV                 Është përgjegjës për shitje ambulantive në rajonin dhe pikat e caktuara paraprakisht. Ruan klientët ekzistues dhe gjen klient të rinjë. Zgjeron rrjetin e distribuimit për produktet/brendet ekzistuese dhe ato të reja. Ndjek planin e departamentit të shitjes për ...

A keni dëshirë të punoni me ne?

Ju lutem, dërgoni CV-në në hr@rugove.eu