Konkurset e fundit

KOMERCIALIST, SHITËS AMBULANTIV, PIRUNIST, NDIHMËS DEPOIST (x4)

– Prishtinë

Disa nga përgjegjësitë dhe detyrat kryesore për pozitën Komercialist: Organizon dhe kujdeset për punët komerciale në rajonin e caktuar paraprakisht. Viziton klientët dhe merr porositë e mallrave tek ata. Angazhohet në gjetjen e klientëve të rinj. Vlerësohet për arritjen e planit/targetit të shitjes për produktet e ujit, djathit dhe të ...

KËSHILLTARE PËR KLIENTË, FATURIST, LIFERUES (x2), NDIHMËS LIFERUES (x2), VOZITËS KAT. C (x2) DHE VOZITËS KAT. CE (x2)

– Prishtinë

Disa nga përgjegjësitë dhe detyrat kryesore për pozitën Këshilltare për klientë: Kujdeset përmes telefonit dhe e-mail për klientët dhe kërkesat e tyre. Informon dhe këshillon klientët rreth kualitetit dhe çmimit të produkteve që ne ofrojmë. Identifikon nevojën e klientëve për produktet e kërkuara dhe ofron shërbimet e nevojshme. Bën pranimin ...

VOZITËS KAT. C DHE VOZITËS KAT. CE

– Pejë

Disa nga përgjegjësitë dhe detyrat kryesore për pozitat Vozitës me kategori C dhe CE: Transporton mallrat e korporatës në territorin e Republikës së Kosovës. Është përgjegjës për mallrat gjatë transportimit të tyre. Në bazë të porosisë dërgon sasinë e porositur të produkteve në pikën e caktuar. Vozit automjetet e korporatës ...

A keni dëshirë të punoni me ne?

Ju lutem, dërgoni CV-në në hr@rugove.eu