FATURIST/E I RI - Rugove

DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE:

FATURIST/E I RI

 • Mbikëqyr pranimin dhe regjistrimin e porosive për shitje në sistemin kontabël.
 • Bën fatura për klientët.
 • Pranon dhe regjistron porositë për shitje në sistemin kontabël.
 • Mirëmban faturat dhe dokumentet burimore në dosje dhe sigurohet se ato janë të plota.
 • Bën fiskalizimin dhe lëshimin e kuponëve fiskal për konsumatorët që janë persona fizik.

 

KUALIFIKIMET DHE KËRKESAT

 • E preferueshme të ketë përvojë pune të mëparshme në pozitën e kërkuar në këtë konkurs, por nuk është e domosdoshme.
 • Të jetë i gatshëm për punë ekipore.
 • T’i përshtatet orarit fleksibil të punës.
 • Të ketë qasje me përgjegjësi dhe përkushtim të lartë në punë.

 

ÇKA OFRON KORPORATA RUGOVE

 • Ndërmarrje profesionale dhe dinamike.
 • Ambient profesional dhe motivues.
 • Kompensim sipas aftësive dhe rezultateve të arritura.
 • Transport nga qyteti i Prishtinës për në Shkabaj.
 • Mundësi të përparimit në karrierë.

 

SI TË APLIKOHET

Të interesuarat/it mund të dërgojnë CV-të e tyre në e-mail adresën hr@rugove.eu duke specifikuar pozitën për të cilën po aplikojnë ose të plotësojnë aplikacionin e punës që mund ta merrni në zyrën tonë në Shkabaj.

Afati i fundit për aplikim është data 14 prill 2024, kurse vetëm kandidatet/ët që hyjnë në rrethin e ngushtë do të njoftohen përmes telefonit dhe do të ftohen në intervistë.

Korporata RUGOVE ofron mundësi të barabarta punësimi pa e diferencuar apo diskriminuar askënd dhe inkurajon të gjithë të dërgojnë CV-të e tyre.