SHOFER – kat. C, LIFERUES, NDIHMËS DEPOIST, SERVISER PËR FRIGORIFER, NDIHMËS SERVISER PËR FRIGORIFER

DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE: SHOFER kat. C & LIFERUES Transporton mallrat e korporatës në territorin e Republikës së Kosovës. Është përgjegjës për mallrat gjatë transportimit të tyre. Në bazë të porosisë dërgon sasinë e porositur të produkteve në pikën e caktuar. Vozit automjetet e korporatës si dhe është përgjegjës për automjetet që i […]

Read More

SHOFER – kat. B NDIHMËS DEPOIST SHITËS AMBULANTIV

DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE: SHOFER (kat. B) Transporton mallrat e korporatës në territorin e Republikës së Kosovës. Është përgjegjës për mallrat gjatë transportimit të tyre. Në bazë të porosisë dërgon sasinë e porositur të produkteve në pikën e caktuar. Vozit automjetet e korporatës si dhe është përgjegjës për automjetet që i drejton. Mirëmban […]

Read More

AGJENT I SHITJES SHOFER – kat. B SHOFER – kat. C

DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE: AGJENT I SHITJES Është përgjegjës për shitje ambulantive në rajonin dhe pikat e caktuara paraprakisht. Krijon rrjet të ri të shitjes. Ruan klientët ekzistues dhe gjen klient të rinj. Viziton pikat e shitjes sipas planit. Zgjeron rrjetin e distribuimit për produktet/brendet ekzistuese dhe ato të reja. Promovon dhe bën […]

Read More

OPERATOR NË PROCESIM/MBUSHJE (x5) OPERATOR NË PAKETIM (x5) SERVISER PËR PAJISJE (x2)

DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE: OPERATOR NË PROCESIM/MBUSHJE: Varësisht nga planifikimi ditor i prodhimit i përgjigjet kërkesave të  prodhimit, udhëheqësit konform vendit të tij të punës. Është përgjegjës për procesin e përgatitjes, paketimit dhe ambalazhimit të produkteve. Operon dhe është përgjegjës për mirëmbajtjen e pajisjeve të paketimit të produkteve. Evidenton dhe regjistron sasinë e […]

Read More

SERVISER PËR APARATE TË UJIT, NDIHMËS SERVISER

DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE: SERVISER PËR APARATE TË UJIT Është përgjegjës për servisimin e aparateve të ujit. Identifikon dëmtimet teknike, prishjet të këtyre pajisjeve dhe bën riparimin e tyre. Ofron përkrahje teknike te klientët për pajisjet e shitura ose të huazuara. Si dhe bën punë të tjera lidhur me pozitën e punës.   […]

Read More

Shofer me kategori B x5

DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE: ● Transporton mallrat e korporatës në territorin e Republikës së Kosovës. ● Është përgjegjës për mallrat gjatë transportimit të tyre. ● Në bazë të porosisë dërgon sasinë e porositur të produkteve në pikën e caktuar. ● Vozit automjetet e korporatës, si dhe është përgjegjës për automjetet që i drejton. […]

Read More

SHITËS AMBULANTIV

DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE: SHITËS AMBULANTIV Është përgjegjës për shitje ambulantive në rajonin dhe pikat e caktuara paraprakisht. Ruan klientët ekzistues dhe gjen klient të rinj. Zgjeron rrjetin e distribuimit për produktet/brendet ekzistuese dhe ato të reja. Ndjek planin e departamentit të shitjes për të gjitha produktet e bylmetit dhe të tjerat. Vëzhgon […]

Read More

OPERATOR NË PRODHIM/PAKETIM (x4) SERVISER PËR PAJISJE (x1)

DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE: OPERATOR NË PRODHIM: Varësisht nga planifikimi ditor i prodhimit, së bashku me ekipin, i përgjigjet kërkesave të udhëheqësit konform vendit të tij të punës. Bashkëpunon me të gjitha palët e kyçura në prodhim. Zbaton/respekton rregullat e brendshme të kompanisë. Si dhe bën punë të tjera sipas nevojës dhe/apo kërkesës […]

Read More

FATURIST/E I RI

DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE: FATURIST/E I RI Mbikëqyr pranimin dhe regjistrimin e porosive për shitje në sistemin kontabël. Bën fatura për klientët. Pranon dhe regjistron porositë për shitje në sistemin kontabël. Mirëmban faturat dhe dokumentet burimore në dosje dhe sigurohet se ato janë të plota. Bën fiskalizimin dhe lëshimin e kuponëve fiskal për […]

Read More

MERCHANDISER

DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE: Siguron pozicionim sa më të mirë të produkteve nëpër markete. Mirëmban dhe pastron ekspozimin e produkteve të kompanisë nëpër rafte sipas standardeve. Kontrollon afatet e produkteve dhe stoqet. Ndihmon në realizimin e promovimeve të produkteve. Shpërndan material dhe rekuizita të ndryshme të marketingut sipas nevojës.   KUALIFIKIMET DHE KËRKESAT […]

Read More