SERVISER PËR PAJISJE (x1), PUNËTOR NË PRODHIM (x5), MIRËMBAJTËSE (x2)

Disa nga përgjegjësitë dhe detyrat kryesore:   SERVISER PËR PAJISJE Është përgjegjës për mirëmbajtjen dhe servisimin e pajisjeve në fabrikë. Sigurohet që pajisjet punojnë siç duhet dhe në mënyrë të sigurt. Kujdeset për instalimet elektrike të fabrikës dhe kontrollon ato sipas nevojës. Bën diagnostikimin e dëmtimeve/prishjeve teknike, mekanike, elektrike, dhe të prishjeve tjera dhe bën […]

Read More

SHOFER – kat. C (x2) SHOFER – kat. B (x4) SHITËS AMBULANTIV (x5) MERÇENDAIZER (x4)

DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE: SHOFER (kat. B & C) Transporton mallrat e korporatës në territorin e Republikës së Kosovës. Është përgjegjës për mallrat gjatë transportimit të tyre. Në bazë të porosisë dërgon sasinë e porositur të produkteve në pikën e caktuar. Vozit automjetet e korporatës, si dhe është përgjegjës për automjetet që i […]

Read More

Vende te lira pune – Peje

KORPORATA RUGOVE, është kompani vendore me përvojë shumëvjeçare në industrinë e ushqimit, me brende të mirënjohura kosovare si Ujë Rugove dhe Djathë Rugove. Të gjithë të interesuarit që duan të jenë pjesë e Korporatës sonë, ftohen që të aplikojnë për pozitat e hapura të punës në Pejë. Pozitat e hapura janë: PIRUNIST (x2) ELEKTRICIST (x1) […]

Read More

Vende të lira pune – Prishtinë, Pejë, Ferizaj

KORPORATA RUGOVE është kompani vendore me përvojë shumëvjeçare në industrinë e ushqimit, me brende të mirënjohura kosovare si Ujë Rugove dhe Djathë Rugove. Të gjithë të interesuarit që duan të bëhen pjesë e Korporatës sonë, ftohen që të aplikojnë për pozitat e hapura të punës në Ferizaj, Prishtinë dhe Pejë. Pozitat e hapura janë: FERIZAJ: […]

Read More

FERIZAJ: AGJENT I SHITJES (x4), SHOFER – kat. B (x2), SHOFER – kat. C (x1) PRISHTINË: PIRUNIST (x1), NDIHMËS DEPOIST (x5) PEJË: AUTOMEKANIK (x1)

FERIZAJ: AGJENT I SHITJES (x4), SHOFER – kat. B (x2), SHOFER – kat. C (x1) PRISHTINË: PIRUNIST (x1), NDIHMËS DEPOIST (x5) PEJË: AUTOMEKANIK (x1)   DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE: PIRUNIST Bën ngarkimin dhe shkarkimin e mallrave që gjenden në depo. Kujdeset për mos-dëmtimin e mallrave. Përgatit porositë e ditës së nesërme, si dhe […]

Read More

SHITËS AMBULANTIV (x2) SHOFER – kat. B & C (x2) PUNËTOR NË DEPO (x5)

– Shkabaj, Obiliq

DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE: SHITËS AMBULANTIV Është përgjegjës për shitje ambulantive në rajonin dhe pikat e caktuara paraprakisht. Ruan klientët ekzistues dhe gjen klient të rinjë. Zgjeron rrjetin e distribuimit për produktet/brendet ekzistuese dhe ato të reja. Ndjek planin e departamentit të shitjes për të gjitha produktet e ujit, djathit dhe të tjerat. […]

Read More

FATURIST I RI, SHITËS AMBULANTIV, PËRGJEGJËS PËR DEPO, OPERATOR PAKETIMI

– Pejë

FATURIST I RI Mbikëqyr pranimin dhe regjistrimin e porosive për shitje në sistemin kontabël. Bën fatura për klientët. Pranon dhe regjistron porositë për shitje në sistemin kontabël. Regjistron faturat e kthimit të mallit dhe zbritjet. Mirëmban faturat dhe dokumentet burimore në dosje dhe sigurohet se ato janë të plota.   SHITËS AMBULANTIV Është përgjegjës për […]

Read More

NDIHMËS DEPOIST (x7)

– Shkabaj, Obiliq

DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE Ngarkon mallrat nga kamionët, kombit dhe automjetet tjera për në depo dhe anasjelltas. Rendit mallrat brenda në depo para dhe pas shkarkimit të tyre. Ndihmon depoistin të drejtojë e organizojë punën në depo. Si dhe bën punë të tjera që lidhen me pozitën e punës. Paga bruto është 400.00€ […]

Read More

KOMERCIALIST HORECA, SHITËS AMBULANTIV, AUTOMEKANIK

– Shkabaj, Prishtinë, Pejë dhe Gjilan

KOMERCIALIST HORECA – Gjilan Organizon dhe kujdeset për punët komerciale në rajonin e caktuar paraprakisht. Viziton klientët dhe merr porositë e mallrave tek ata. Angazhohet në gjetjen e klientëve të rinj. Vlerësohet për arritjen e planit/targetit të shitjes për produktet e ujit, djathit dhe produkteve të tjera. Koordinon me logjistikën dhe liferuesit e mallit për […]

Read More

DEPOIST (x2) SHOFER – kategoria B AUTOMEKANIK

– Pejë

DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE TË KËTYRE POZITAVE:   DEPOIST Koordinon dhe drejton punën në depo në baza ditore. Është përgjegjës për stokun në depo. Në bashkëpunim me faturistin, çdo fund orari për ditën e nesërme bën ndarjen e pikave për shpërndarjen e produkteve. Koordinon dhe bën lëvizjen e mallrave në hapësirat shitëse. Dokumenton […]

Read More