OPERATOR PRODHIMI (x2)

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore: Ka përgjegjësi në operimin me Cip-in e para prodhimit (kadave) së bashku me operatorin e pranimit. Ka përgjegjësi për kualitetin dhe sigurinë e gjysmë produktit dhe produktit përfundimtar. Bën bartjen e bureve, pastrimin dhe dezinfektimin e tyre sipas udhëzimeve. Së bashku me kryepunëtorin në prodhim bëjnë zënien e djathit, prerjen, përzierjen […]

Read More

VOZITËS KAT. C (Prishtinë dhe Pejë) MERÇENDAIZER (Prishtinë)

Disa nga përgjegjësitë dhe detyrat kryesore për pozitën Vozitës me kategori C: Transporton mallrat e korporatës në territorin e Republikës së Kosovës: Është përgjegjës për mallrat gjatë transportimit të tyre. Në bazë të porosisë dërgon sasinë e porositur të produkteve në pikën e caktuar. Vozit automjetet e korporatës si dhe është përgjegjës për automjetet kur […]

Read More

SHITËS AMBULANTIV (Prishtinë – 2 vende pune), NDIHMËS NË PRODHIM (Pejë – 4 vende pune)

Disa nga përgjegjësitë dhe detyrat kryesore për pozitën Shitës ambulantiv: – Është përgjegjës për shitje ambulantive në rajonin dhe pikat e caktuara paraprakisht. – Ruan klientët ekzistues dhe gjen klient të rinj. – Zgjeron rrjetin e distribuimit për produktet/brendet ekzistuese dhe ato të reja. – Ndjek planin e departamentit të shitjes për të gjitha produktet […]

Read More

LIFERUES (3 vende pune), NDIHMËS DEPOIST DHE AUTOLARËS

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore për pozitën Liferues: – Transporton mallrat e korporatës në territorin e Republikës së Kosovës: – Është përgjegjës për mallrat gjatë transportimit të tyre. – Në bazë të porosisë dërgon sasinë e porositur të produkteve në pikën e caktuar. – Vozit automjetet e korporatës si dhe është përgjegjës për automjetet që i […]

Read More

SERVISUES, OPERATOR PRODHIMI DHE OPERATOR NË ENERGANË

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore për SERVISUES: – Është përgjegjës për mirëmbajtjen dhe servisimin e makinerive dhe pajisjeve. – Sigurohet që makineritë punojnë siç duhet dhe në mënyrë të sigurt. – Kujdeset për instalimet elektrike të fabrikës dhe kontrollon ato sipas nevojës. – Bën diagnostikimin e dëmtimeve teknike, prishjeve dhe bënë ndërrimin ose riparimin e tyre. […]

Read More

VOZITËS KAT. C (PRISHTINË), SHITËS HORECA (PEJË) DHE NDIHMËS DEPOIST (PEJË)

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore për pozitën Vozitës Kat. C (Prishtinë): Transporton mallrat e korporatës në territorin e Republikës së Kosovës: Është përgjegjës për mallrat gjatë transportimit të tyre. Në bazë të porosisë dërgon sasinë e porositur të produkteve në pikën e caktuar. Vozit automjetet e korporatës si dhe është përgjegjës për automjetet që i drejton. […]

Read More

SERVISUES

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore: Është përgjegjës për mirëmbajtjen dhe servisimin e makinerive dhe pajisjeve. Sigurohet që makineritë punojnë siç duhet dhe në mënyrë të sigurt. Kujdeset për instalimet elektrike të fabrikës dhe kontrollon ato sipas nevojës. Bën diagnostikimin e dëmtimeve teknike, prishjeve dhe bënë ndërrimin ose riparimin e tyre. Ndërmerr masa të nevojshme parandaluese si […]

Read More

NDIHMËS NË PRODHIM

5 vende të lira Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore: Është pjesëmarrës në procesin e prodhimit; Ngarkon materialin e nevojshëm për prodhim; Pastron makineritë dhe hapësirën punuese sipas nevojës; Ndihmon operatorët e prodhimit në kryerjen e punëve ditore; Sigurohet që makineritë punojnë siç duhet dhe në mënyrë të sigurt. Dhe detyra të tjera të ngjashme që kanë […]

Read More

SHITËS AMBULANTIV, VOZITËS KAT. C, LIFERUES DHE MERÇENDAIZER

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore për pozitën Shitës ambulantiv: Është përgjegjës për shitje ambulantive në rajonin dhe pikat e caktuara paraprakisht; Ruan klientët ekzistues dhe gjen klient të rinj; Zgjeron rrjetin e distribuimit për produktet/brendet ekzistuese dhe ato të reja; Promovon dhe bën shitjen e produkteve të kompanisë; Ndjek planin e departamentit të shitjes për të […]

Read More

SERVISUES, OPERATOR PRODHIMI (X2) DHE MIRËMBAJTËS I OBORRIT DHE IMPIANTIT

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore për pozitën Servisues: Bën montim dhe demontim të pajisjeve të ndryshme të prodhimit sipas kërkesës dhe në bashkëpunim me kompanitë e kontraktuara të mirëmbajtjes. Bën diagnostikimin e dëmtimeve teknike, prishjeve dhe bën ndërrimin ose riparimin e tyre. Shërben si urë lidhëse në mes të korporatës dhe kompanive të kontraktuara të mirëmbajtjes. […]

Read More