MONITORUES/E E LOGJISTIKËS

Çka ofron Korporata RUGOVE: Ndërmarrje profesionale dhe dinamike; Ambient profesional dhe motivues; Kompensim sipas aftësive dhe rezultateve të arritura; Mundësi të përparimit në karrierë. Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore të pozitës: Bën monitorimin e GPS (përcjelljen e routave, pauzave, ndalesave e të ngjashme); Raporton me e-mail për parregullsitë gjatë monitorimit të GPS-ave; Monitoron përmes sistemit të […]

Read More

MERÇENDAIZER (x2 – PRISHTINË) DHE SHITËS AMBULANTIV (PEJË)

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore për pozitën Merçendaizer: Siguron pozicionim sa më të mirë të produkteve nëpër markete; Mirëmban dhe pastron ekspozimin e produkteve të kompanisë nëpër rafte sipas standardeve; Kontrollon afatet e produkteve dhe stoqet; Ndihmon në realizimin e promovimeve të produkteve; Shpërndan material dhe rekuizita të ndryshme të marketingut sipas nevojës; Si dhe bën […]

Read More