SERVISUES

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore: Është përgjegjës për mirëmbajtjen dhe servisimin e makinerive dhe pajisjeve. Sigurohet që makineritë punojnë siç duhet dhe në mënyrë të sigurt. Kujdeset për instalimet elektrike të fabrikës dhe kontrollon ato sipas nevojës. Bën diagnostikimin e dëmtimeve teknike, prishjeve dhe bënë ndërrimin ose riparimin e tyre. Ndërmerr masa të nevojshme parandaluese si […]

Read More

NDIHMËS NË PRODHIM

5 vende të lira Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore: Është pjesëmarrës në procesin e prodhimit; Ngarkon materialin e nevojshëm për prodhim; Pastron makineritë dhe hapësirën punuese sipas nevojës; Ndihmon operatorët e prodhimit në kryerjen e punëve ditore; Sigurohet që makineritë punojnë siç duhet dhe në mënyrë të sigurt. Dhe detyra të tjera të ngjashme që kanë […]

Read More

SHITËS AMBULANTIV, VOZITËS KAT. C, LIFERUES DHE MERÇENDAIZER

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore për pozitën Shitës ambulantiv: Është përgjegjës për shitje ambulantive në rajonin dhe pikat e caktuara paraprakisht; Ruan klientët ekzistues dhe gjen klient të rinj; Zgjeron rrjetin e distribuimit për produktet/brendet ekzistuese dhe ato të reja; Promovon dhe bën shitjen e produkteve të kompanisë; Ndjek planin e departamentit të shitjes për të […]

Read More

SERVISUES, OPERATOR PRODHIMI (X2) DHE MIRËMBAJTËS I OBORRIT DHE IMPIANTIT

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore për pozitën Servisues: Bën montim dhe demontim të pajisjeve të ndryshme të prodhimit sipas kërkesës dhe në bashkëpunim me kompanitë e kontraktuara të mirëmbajtjes. Bën diagnostikimin e dëmtimeve teknike, prishjeve dhe bën ndërrimin ose riparimin e tyre. Shërben si urë lidhëse në mes të korporatës dhe kompanive të kontraktuara të mirëmbajtjes. […]

Read More

VOZITËS KAT. C, LIFERUES, MERÇENDAIZER (x2) DHE NDIHMËS DEPOIST

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore për pozitat Liferues (Prishtinë) dhe Vozitës Kat. C (Pejë): Transporton mallrat e korporatës në territorin e Republikës së Kosovës: Është përgjegjës për mallrat gjatë transportimit të tyre. Në bazë të porosisë dërgon sasinë e porositur të produkteve në pikën e caktuar. Vozit automjetet e korporatës si dhe është përgjegjës për automjetet […]

Read More

MERÇENDAIZER (x3) DHE NDIHMËS LIFERUES (x2)

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore për pozitën Merçendaizer: Siguron pozicionim sa më të mirë të produkteve nëpër markete; Mirëmban dhe pastron ekspozimin e produkteve të kompanisë nëpër rafte sipas standardeve; Kontrollon afatet e produkteve dhe stoqet; Ndihmon në realizimin e promovimeve të produkteve; Shpërndan material dhe rekuizita të ndryshme të marketingut sipas nevojës. Përgjegjësitë dhe detyrat […]

Read More

SERVISUES PËR APARATE DHE FRIGORIFER (1) DHE MONITORUES I HAPËSIRAVE KONTRAKTUALE TË SHITJES (1)

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore për pozitën Servisues për Aparate dhe Frigorifer: Përgjegjës për servisimin e aparateve të ujit dhe frigoriferëve; Identifikon dëmtimet teknike, prishjet të këtyre pajisjeve dhe bën riparimin e tyre; Ndërmerr masa të nevojshme parandaluese si inspektimi, testimi etj.; Ofron përkrahje teknike te klientët për pajisjet e shitura ose të huazuara; Menaxhon evidencat […]

Read More

MONITORUES/E E LOGJISTIKËS

Çka ofron Korporata RUGOVE: Ndërmarrje profesionale dhe dinamike; Ambient profesional dhe motivues; Kompensim sipas aftësive dhe rezultateve të arritura; Mundësi të përparimit në karrierë. Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore të pozitës: Bën monitorimin e GPS (përcjelljen e routave, pauzave, ndalesave e të ngjashme); Raporton me e-mail për parregullsitë gjatë monitorimit të GPS-ave; Monitoron përmes sistemit të […]

Read More

MERÇENDAIZER (x2 – PRISHTINË) DHE SHITËS AMBULANTIV (PEJË)

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore për pozitën Merçendaizer: Siguron pozicionim sa më të mirë të produkteve nëpër markete; Mirëmban dhe pastron ekspozimin e produkteve të kompanisë nëpër rafte sipas standardeve; Kontrollon afatet e produkteve dhe stoqet; Ndihmon në realizimin e promovimeve të produkteve; Shpërndan material dhe rekuizita të ndryshme të marketingut sipas nevojës; Si dhe bën […]

Read More