NDIHMËS DEPOIST – Pejë, Zahaq - Rugove

 • 16 Shkurt, 2024
 • by Rugove
 • Konkurset
 • Komentet te NDIHMËS DEPOIST

  – Pejë, Zahaq

  Janë të Mbyllura

DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE:

NDIHMËS DEPOIST:

 

 • Ngarkon mallrat nga kamionët, kombit dhe automjetet tjera për në depo dhe anasjelltas.
 • Rendit mallrat brenda në depo para dhe pas shkarkimit të tyre.
 • Ndihmon depoistin të drejtojë e organizojë punën në depo.
 • Si dhe bën punë të tjera që lidhen me pozitën e punës.

 

KUALIFIKIMET DHE KËRKESAT

 

 • E preferueshme të ketë përvojë pune të mëparshme në pozitën e kërkuar në këtë konkurs.
 • E preferueshme të ketë patent shofer kategoria B.
 • Të jetë i gatshëm për punë ekipore.
 • T’i përshtatet orarit fleksibil të punës.
 • Të ketë qasje me përgjegjësi dhe përkushtim të lartë në punë.

 

ÇKA OFRON KORPORATA RUGOVE

 

 • Ndërmarrje profesionale dhe dinamike.
 • Ambient profesional dhe motivues.
 • Kompensim sipas aftësive dhe rezultateve të arritura.
 • Mundësi të përparimit në karrierë.

 

SI TË APLIKOHET

 

Të interesuarat/it mund të kontaktojnë në numrin e telefonit +383 48 614 616 ose mund të dërgojnë CV-të e tyre në e-mail adresën hr@rugove.eu duke specifikuar pozitën për të cilën po aplikojnë.

 

Afati i fundit për aplikim është data 10 mars 2024, kurse vetëm kandidatet/ët që hyjnë në rrethin e ngushtë do të njoftohen përmes telefonit dhe do të ftohen në intervistë.

 

Korporata RUGOVE ofron mundësi të barabarta punësimi pa e diferencuar apo diskriminuar askënd dhe inkurajon të gjithë të dërgojnë CV-të e tyre.