FATURIST/E I RI (x1), ASISTENT/E NË FINANCA (x1), NDIHMËS/E NË ADMINISTRATË (x1) – Prishtinë - Rugove

 • 10 Janar, 2024
 • by Rugove
 • Konkurset
 • Komentet te FATURIST/E I RI (x1), ASISTENT/E NË FINANCA (x1), NDIHMËS/E NË ADMINISTRATË (x1)

  – Prishtinë

  Janë të Mbyllura

DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE:

FATURIST/E I RI

 • Mbikëqyr pranimin dhe regjistrimin e porosive për shitje në sistemin kontabël.
 • Bën fatura për klientët.
 • Pranon dhe regjistron porositë për shitje në sistemin kontabël.
 • Mirëmban faturat dhe dokumentet burimore në dosje dhe sigurohet se ato janë të plota.
 • Bën fiskalizimin dhe lëshimin e kuponëve fiskal për konsumatorët që janë persona fizik.

 

ASISTENT/E NË FINANCA

 • Bën kontrollin fizik i faturave të raporteve.
 • Raporton për gjendjen e stoqeve në kohe reale (në baza ditore).
 • Numëron stoqet e agjentëve në baza javore dhe sipas nevojës.
 • Regjistron promocionet.
 • Arkivon dokumentacionin përkatës.

 

NDIHMËSE NË ADMINISTRATË

 • Qëndron në recepsion ku pranon dokumentet, porositë, përcjellë palët e treta për në takime.
 • Udhëzon mysafirët tek personat përkatës brenda kompanisë të cilët kanë ardhur për takim zyrtar.
 • Përgjigjet në telefonat zyrtar të kompanisë dhe përcjellë porositë e marra.
 • Kujdeset që higjiena e ambienteve të kuzhinës, pajisjeve brenda saj dhe ushqimeve që gjenden në të, të jetë në nivelin e duhur dhe të sigurt.
 • Shërben stafin e kompanisë dhe palët e treta me kafe, çaj e të ngjashme sipas nevojës.

 

KUALIFIKIMET DHE KËRKESAT

 • E preferueshme të ketë përvojë pune të mëparshme në pozitat e kërkuara në këtë konkurs, por nuk është e domosdoshme.
 • Të jetë i gatshëm për punë ekipore.
 • T’i përshtatet orarit fleksibil të punës.
 • Të ketë qasje me përgjegjësi dhe përkushtim të lartë në punë.

 

ÇKA OFRON KORPORATA RUGOVE

 • Ndërmarrje profesionale dhe dinamike.
 • Ambient profesional dhe motivues.
 • Kompensim sipas aftësive dhe rezultateve të arritura.
 • Mundësi të përparimit në karrierë.

 

SI TË APLIKOHET

Të interesuarat/it mund të dërgojnë CV-të e tyre në e-mail adresën hr@rugove.eu duke specifikuar pozitën për të cilën po aplikojnë ose të plotësojnë aplikacionin e punës që mund ta merrni në zyrën tonë në Shkabaj.

Afati i fundit për aplikim është data 4 shkurt 2024, kurse vetëm kandidatet/ët që hyjnë në rrethin e ngushtë do të njoftohen përmes telefonit dhe do të ftohen në intervistë.

Korporata RUGOVE ofron mundësi të barabarta punësimi pa e diferencuar apo diskriminuar askënd dhe inkurajon të gjithë të dërgojnë CV-të e tyre.