Çmimi për Kontributin Individual për CSR, 2020 - Rugove

  • 3 Mars, 2021
  • by Rugove
  • Aktivitete
  • Komentet te Çmimi për Kontributin Individual për CSR, 2020 Janë të Mbyllura

Visar Kelmendi, Themelues dhe Drejtor Ekzekutiv në Korporata Rugove, pranoi sot Çmimin për Kontributin Individual për CSR, 2020.

Kontributi i Visar Kelmendi në shpërndarjen e filozofisë së CSR-it në shoqërinë kosovare u vlerësua lartë nga Rrjeti CSR.

Visar Kelmendi u ndje i vlerësuar dhe falënderues në arritjen e qëllimeve të kahmotshme të Rrjetit CSR. Ai u shpreh që “Ne dijmë, duam dhe meritojmë një organizim dhe fuqizim siq ka sot Rrjeti CSR Kosova”.

Falënderojmë Zana Bajrami Rama, Anëtare e Bordit në Rrjetin CSR Kosova dhe Leke Musa, Kryetar Bordi që me respekt të veçantë ndanë mirënjohjen për Visar Kelmendi.