Vende të lira pune - Prishtinë, Pejë, Ferizaj - Rugove

  • 7 Korrik, 2023
  • by rugoveadmin
  • Konkurset
  • Komentet te Vende të lira pune – Prishtinë, Pejë, Ferizaj Janë të Mbyllura

KORPORATA RUGOVE është kompani vendore me përvojë shumëvjeçare në industrinë e ushqimit, me brende të mirënjohura kosovare si Ujë Rugove dhe Djathë Rugove. Të gjithë të interesuarit që duan të bëhen pjesë e Korporatës sonë, ftohen që të aplikojnë për pozitat e hapura të punës në Ferizaj, Prishtinë dhe Pejë.

Pozitat e hapura janë:

FERIZAJ:
SHITËS AMBULANTIV (x1)
SHOFER – kat. B (x1)

PRISHTINË:
SHITËS AMBULANTIV (x2)
SHOFER – kat. B (x4)
SHOFER – kat. C (x2)
NDIHMËS DEPOIST (x2)

PEJË:
SHOFER – kat. C (x2)
SHOFER – kat. E (x1)
AUTOMEKANIK (x1)

DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE:

SHITËS AMBULANTIV
• Është përgjegjës për shitje ambulantive në rajonin dhe pikat e caktuara paraprakisht.
• Ruan klientët ekzistues dhe gjen klient të rinjë.
• Zgjeron rrjetin e distribuimit për produktet/brendet ekzistuese dhe ato të reja.
• Ndjek planin e departamentit të shitjes për të gjitha produktet e ujit, djathit dhe të tjerat.
• Vëzhgon tregun dhe konkurrencën.

SHOFER (kat. B, C & E)
• Transporton mallrat e korporatës në territorin e Republikës së Kosovës.
• Është përgjegjës për mallrat gjatë transportimit të tyre.
• Në bazë të porosisë dërgon sasinë e porositur të produkteve në pikën e caktuar.
• Vozit automjetet e korporatës, si dhe është përgjegjës për automjetet që i drejton.
• Mirëmban automjetin, si dhe respekton në mënyrë rigoroze Kodin Rrugor.

NDIHMËS DEPOIST
• Ngarkon mallrat nga kamionët, kombit dhe automjetet tjera për në depo dhe anasjelltas.
• Rendit mallrat brenda në depo para dhe pas shkarkimit të tyre.
• Ndihmon depoistin të drejtojë e organizojë punën në depo, si dhe
• Bën punë të tjera që lidhen me pozitën e punës.
• Orari i punës: prej 13:00 deri 21:00.
• Paga mujore: 400.00€.

AUTOMEKANIK
• Kryen veprime rutinore që kanë të bëjnë me mirëmbajtjen dhe riparimin e automjeteve të kompanisë.
• Bën kontrolla të rregullta para daljes së mjeteve në terren.
• Kujdeset për kryerjen e servisimeve të rregullta të automjeteve.
• Ndërmerr masa të nevojshme parandaluese si inspektimin, testimin, lubrifikimin e automjeteve.

KUALIFIKIMET DHE KËRKESAT
• E preferueshme të ketë përvojë pune të mëparshme në pozitën e kërkuar në këtë konkurs.
• Për pozitën Shitës ambulantiv dhe Shofer kat. B, të ketë patent shofer kategoria B.
• Për pozitën Shofer kat. C, të ketë patent shofer kategoria C, ndërsa për pozitën Shofer kat. E, të ketë patent shofer kategoria E.
• Të jetë i gatshëm për punë ekipore.
• T’i përshtatet orarit fleksibil të punës.
• Të ketë qasje me përgjegjësi dhe përkushtim të lartë në punë.

ÇKA OFRON KORPORATA RUGOVE
• Ndërmarrje profesionale dhe dinamike.
• Ambient profesional dhe motivues.
• Kompensim sipas aftësive dhe rezultateve të arritura.
• Transport nga qyteti i Prishtinës për në Shkabaj.
• Mundësi të përparimit në karrierë.

SI TË APLIKOHET

Të interesuarat/it mund të dërgojnë CV-të e tyre në e-mail adresën hr@rugove.eu duke specifikuar pozitën për të cilën po aplikojnë ose të plotësojnë aplikacionin e punës që mund ta merrni në zyrën tonë në Shkabaj.

Afati i fundit për aplikim është data 31 korrik 2023, kurse vetëm kandidatet/ët që hyjnë në rrethin e ngushtë do të njoftohen përmes telefonit dhe do të ftohen në intervistë.

Korporata RUGOVE ofron mundësi të barabarta punësimi pa e diferencuar apo diskriminuar askënd dhe inkurajon të gjithë të dërgojnë CV-të e tyre.