Ujë Rugove, partner zyrtar i ICK-së - Rugove

  • 27 Gusht, 2018
  • by Rugove
  • Aktivitete
  • Komentet te Ujë Rugove, partner zyrtar i ICK-së Janë të Mbyllura

U mbajt konferenca “Cyber Law” e organizuar nga ICK, ku partner zyrtar ishte Ujë Rugove.