Shofer me kategori B x5 - Rugove

DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE:
● Transporton mallrat e korporatës në territorin e Republikës së Kosovës.
● Është përgjegjës për mallrat gjatë transportimit të tyre.
● Në bazë të porosisë dërgon sasinë e porositur të produkteve në pikën e caktuar.
● Vozit automjetet e korporatës, si dhe është përgjegjës për automjetet që i drejton.
● Mirëmban automjetin, si dhe respekton në mënyrë rigoroze Kodin Rrugor.

KUALIFIKIMET DHE KËRKESAT
● E preferueshme të ketë përvojë pune të mëparshme në pozitën e kërkuar në këtë
konkurs.
● Të ketë patent shofer kategoria B.
● Të jetë i gatshëm për punë ekipore.
● T’i përshtatet orarit fleksibil të punës.
● Të ketë qasje me përgjegjësi dhe përkushtim të lartë në punë.

ÇKA OFRON KORPORATA RUGOVE
● Ndërmarrje profesionale dhe dinamike.
● Ambient profesional dhe motivues.
● Kompensim sipas aftësive dhe rezultateve të arritura.
● Transport nga qyteti i Prishtinës për në Shkabaj.
● Mundësi të përparimit në karrierë.

SI TË APLIKOHET
Të interesuarat/it mund të dërgojnë CV-të e tyre në e-mail adresën hr@rugove.eu duke specifikuar pozitën për të cilën po aplikojnë ose të plotësojnë aplikacionin e punës që mund ta merrni në zyrën tonë në Shkabaj.

Afati i fundit për aplikim është data 26 maj 2024, kurse vetëm kandidatet/ët që hyjnë në rrethin e ngushtë do të njoftohen përmes telefonit dhe do të ftohen në intervistë.
Korporata RUGOVE ofron mundësi të barabarta punësimi pa e diferencuar apo diskriminuar askënd dhe inkurajon të gjithë të dërgojnë CV-të e tyre.