SHOFER - kat. C, LIFERUES, NDIHMËS DEPOIST, SERVISER PËR FRIGORIFER, NDIHMËS SERVISER PËR FRIGORIFER - Rugove

 • 21 Qershor, 2024
 • by Rugove
 • Konkurset
 • Komentet te SHOFER – kat. C, LIFERUES, NDIHMËS DEPOIST, SERVISER PËR FRIGORIFER, NDIHMËS SERVISER PËR FRIGORIFER Janë të Mbyllura

DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE:

SHOFER kat. C & LIFERUES

 • Transporton mallrat e korporatës në territorin e Republikës së Kosovës.
 • Është përgjegjës për mallrat gjatë transportimit të tyre.
 • Në bazë të porosisë dërgon sasinë e porositur të produkteve në pikën e caktuar.
 • Vozit automjetet e korporatës si dhe është përgjegjës për automjetet që i drejton.
 • Mirëmban automjetin si dhe respekton në mënyrë rigoroze Kodin Rrugor.

 

NDIHMËS DEPOIST

 • Ngarkon mallrat nga kamionët, kombit dhe automjetet tjera për në depo dhe anasjelltas.
 • Rendit mallrat brenda në depo para dhe pas shkarkimit të tyre.
 • Ndihmon depoistin të drejtojë e organizojë punën në depo.
 • Si dhe bën punë të tjera që lidhen me pozitën e punës.

 

SERVISER PËR FRIGORIFER

 • Përgjegjës për servisimin e frigoriferëve.
 • Identifikon dëmtimet teknike, prishjet të këtyre pajisjeve dhe bën riparimin e tyre.
 • Ndërmerr masa të nevojshme parandaluese si inspektimi, testimi etj.
 • Ofron përkrahje teknike te klientët për pajisjet e shitura ose të huazuara.
 • Menaxhon evidencat e servisit, fletë-garancioneve dhe stokut të pjesëve rezervë.
 • Si dhe bën punë të tjera sipas nevojës dhe/apo kërkesës së menaxhmentit.

 

NDIHMËS SERVISER PËR FRIGORIFER

 • Ndihmon udhëheqësin e tij në servisimin e frigoriferëve.
 • Identifikon dëmtimet teknike, prishjet të këtyre pajisjeve dhe bën riparimin e tyre.
 • Ofron përkrahje teknike te klientët për pajisjet e shitura ose të huazuara sipas udhëzimeve të udhëheqësit të tij.
 • Ndihmon udhëheqësin e tij në kryerjen e detyrave tjera të tij ditore.

 

KUALIFIKIMET DHE KËRKESAT

 • E preferueshme të ketë përvojë pune të mëparshme në pozitat e kërkuar në këtë konkurs.
 • Për pozitën Shofer kat. C, të posedoj patent shofer kategoria C.
 • Për pozitat Liferues, Serviser për frigorifer dhe Ndihmës serviser për frigorifer, të posedoj patent shofer kat. B.
 • Të jetë i gatshëm për punë ekipore.
 • T’i përshtatet orarit fleksibil të punës.
 • Të ketë qasje me përgjegjësi dhe përkushtim të lartë në punë.

 

ÇKA OFRON KORPORATA RUGOVE

 • Ndërmarrje profesionale dhe dinamike.
 • Ambient profesional dhe motivues.
 • Kompensim sipas aftësive dhe rezultateve të arritura.
 • Transport nga qyteti i Prishtinës për në Shkabaj.
 • Sigurim shëndetësor.
 • Mundësi të përparimit në karrierë.

 

SI TË APLIKOHET

Të interesuarat/it mund të dërgojnë CV-të e tyre në e-mail adresën hr@rugove.eu duke specifikuar pozitën për të cilën po aplikojnë ose të plotësojnë aplikacionin e punës që mund ta merrni në zyrën tonë në Shkabaj.

Afati i fundit për aplikim është data 14 korrik 2024, kurse vetëm kandidatet/ët që hyjnë në rrethin e ngushtë do të njoftohen përmes telefonit dhe do të ftohen në intervistë.

Korporata RUGOVE ofron mundësi të barabarta punësimi pa e diferencuar apo diskriminuar askënd dhe inkurajon të gjithë të dërgojnë CV-të e tyre.