SHITËS AMBULANTIV SHOFER (kat. CE) SHOFER (kat. C) SHOFER (kat. B) OPERATOR I LOGJISTIKËS, PUNËTOR NË AUTOLARJE, MIRËMBAJTËS OBORRI – Shkabaj, Prishtinë - Rugove

 • 16 Janar, 2023
 • by Rugove
 • Konkurset
 • Komentet te SHITËS AMBULANTIV SHOFER (kat. CE) SHOFER (kat. C) SHOFER (kat. B) OPERATOR I LOGJISTIKËS, PUNËTOR NË AUTOLARJE, MIRËMBAJTËS OBORRI

  – Shkabaj, Prishtinë

  Janë të Mbyllura

DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE TË KËTYRE POZITAVE:

SHITËS AMBULANTIV

                Është përgjegjës për shitje ambulantive në rajonin dhe pikat e caktuara paraprakisht.

 • Ruan klientët ekzistues dhe gjen klient të rinjë.
 • Zgjeron rrjetin e distribuimit për produktet/brendet ekzistuese dhe ato të reja.
 • Ndjek planin e departamentit të shitjes për të gjitha produktet.
 • Vëzhgon tregun dhe konkurrencën.

 

SHOFER (kat. B, C, CE)

 • Transporton mallrat e korporatës në territorin e Republikës së Kosovës.
 • Është përgjegjës për mallrat gjatë transportimit të tyre.
 • Në bazë të porosisë dërgon sasinë e porositur të produkteve në pikën e caktuar.
 • Vozit automjetet e korporatës, si dhe është përgjegjës për automjetet që i drejton.
 • Mirëmban automjetin, si dhe respekton në mënyrë rigoroze Kodin Rrugor.

 

OPERATOR I LOGJISTIKËS

 • Ndihmon stafin e logjistikës në kryerjen e detyrave të tyre ditore.
 • Dërgon dhe kujdeset që servisimit i automjeteve bëhet me rregull dhe në kohë.
 • Organizon mbledhjen e faturave të servisit dhe furnitorëve.

 

PUNËTOR NË AUTOLARJE

 • Kujdeset për pastrimin e brendshëm dhe të jashtëm të automjeteve të korporatës.
 • Përdor mjetet dhe pajisjet higjienike.
 • Pastron vendin e punës pas përfundimit të pastrimit të automjeteve.

 

MIRËMBAJTËS OBORRI

 • Mirëmban oborrin dhe hapësirat e gjelbërta.
 • Largon mbeturinat nga oborri dhe pastron sipas nevojës ambientin e jashtëm të zyreve.
 • Kujdeset për mbledhjen e mbeturinave nga koshat në kontenierin kryesor.

 

KUALIFIKIMET DHE KËRKESAT

 • E preferueshme të ketë përvojë pune të mëparshme në distribuim/shitje në pozitat e kërkuara në këtë konkurs.
 • Për pozitat Shitës Ambulantiv, Shofer kat. B, Operator i Logjistikës dhe Punëtor në autolarje kërkohet patent shofer B.
 • Për pozitat Shofer kat. C dhe CE kërkohet patent shofer C dhe CE.
 • Të jetë i gatshëm për punë ekipore.
 • T’i përshtatet orarit fleksibil të punës.
 • Të ketë qasje me përgjegjësi dhe përkushtim të lartë në punë.

 

ÇKA OFRON KORPORATA RUGOVE:

 • Ndërmarrje profesionale dhe dinamike.
 • Ambient profesional dhe motivues.
 • Kompensim sipas aftësive dhe rezultateve të arritura.
 • Transport nga qyteti i Prishtinës për në Shkabaj.
 • Mundësi të përparimit në karrierë.

 

SI TË APLIKOHET:

Të interesuarat/it mund të dërgojnë CV-të e tyre në e-mail adresën hr@rugove.eu duke specifikuar pozitën për të cilën po aplikojnë ose të plotësojnë aplikacionin e punës që mund ta merrni në zyrën tonë në Shkabaj.

Afati i fundit për aplikim është data 31 janar 2023, kurse vetëm kandidatet/ët që hyjnë në rrethin e ngushtë do të njoftohen përmes telefonit dhe do të ftohen në intervistë.

Korporata RUGOVE ofron mundësi të barabarta punësimi pa e diferencuar apo diskriminuar askënd dhe inkurajon të gjithë të dërgojnë CV-të e tyre.