SERVISUES - Rugove

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore:

 • Është përgjegjës për mirëmbajtjen dhe servisimin e makinerive dhe pajisjeve.
 • Sigurohet që makineritë punojnë siç duhet dhe në mënyrë të sigurt.
 • Kujdeset për instalimet elektrike të fabrikës dhe kontrollon ato sipas nevojës.
 • Bën diagnostikimin e dëmtimeve teknike, prishjeve dhe bënë ndërrimin ose riparimin e tyre.
 • Ndërmerr masa të nevojshme parandaluese si inspektimi, testimi etj.

Kualifikimet dhe kërkesat:

 • Të ketë të kryer së paku shkollën e mesme.
 • Shkollimi i lartë universitar në fushën relevante konsiderohet përparësi.
 • Përvojë pune së paku 1 vjeçare në fushën e servisimit apo elektrikes.
 • Të jetë banor i regjionit të Pejës.
 • Të ketë patent shofer, kategoria B.
 • Të jetë i gatshëm për punë ekipore.
 • T’i përshtatet orarit fleksibil të punës.
 • Të ketë qasje me përgjegjësi dhe përkushtim në punë.

Çka ofron Korporata RUGOVE:

 • Ndërmarrje profesionale dhe dinamike.
 • Ambient profesional dhe motivues.
 • Kompensim sipas aftësive dhe rezultateve të arritura.
 • Transport nga qyteti i Pejës për në fabrikë.
 • Mundësi të përparimit në karrierë.

Si të aplikohet:

Të interesuarit mund të dërgojnë CV-të e tyre në e-mail adresën hr@rugove.eu duke specifikuar pozitën për të cilën po aplikojnë.

Afati i fundit për aplikim është data 26 prill 2021, kurse vetëm kandidatët që hyjnë në rrethin e ngushtë do të njoftohen përmes telefonit dhe do të ftohen në intervistë.

Korporata RUGOVE ofron mundësi të barabarta punësimi pa e diferencuar apo diskriminuar askënd dhe inkurajon të gjithë të dërgojnë CV-të e tyre.