SERVISER PËR APARATE TË UJIT, NDIHMËS SERVISER - Rugove

 • 17 Maj, 2024
 • by Rugove
 • Konkurset
 • Komentet te SERVISER PËR APARATE TË UJIT, NDIHMËS SERVISER Janë të Mbyllura

DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE:

SERVISER PËR APARATE TË UJIT

 • Është përgjegjës për servisimin e aparateve të ujit.
 • Identifikon dëmtimet teknike, prishjet të këtyre pajisjeve dhe bën riparimin e tyre.
 • Ofron përkrahje teknike te klientët për pajisjet e shitura ose të huazuara.
 • Si dhe bën punë të tjera lidhur me pozitën e punës.

 

NDIHMËS SERVISER

 • Ndihmon udhëheqësin e tij në servisimin e aparateve të ujit.
 • Identifikon dëmtimet teknike, prishjet të këtyre pajisjeve dhe bën riparimin e tyre.
 • Ofron përkrahje teknike te klientët për pajisjet e shitura ose të huazuara sipas udhëzimeve të udhëheqësit të tij.
 • Ndihmon udhëheqësin e tij në kryerjen e detyrave tjera të tij ditore.

 

KUALIFIKIMET DHE KËRKESAT

 • E preferueshme të ketë përvojë pune të mëparshme në pozitat e kërkuar në këtë konkurs.
 • Të posedoj patent shofer kategoria B.
 • Të jetë i gatshëm për punë ekipore.
 • T’i përshtatet orarit fleksibil të punës.
 • Të ketë qasje me përgjegjësi dhe përkushtim të lartë në punë.

 

ÇKA OFRON KORPORATA RUGOVE

 • Ndërmarrje profesionale dhe dinamike.
 • Ambient profesional dhe motivues.
 • Kompensim sipas aftësive dhe rezultateve të arritura.
 • Transport nga qyteti i Prishtinës (me ndalesa të caktuara) për në Shkabaj.
 • Sigurim shëndetësor.
 • Mundësi të përparimit në karrierë.

 

SI TË APLIKOHET

Të interesuarat/it mund të dërgojnë CV-të e tyre në e-mail adresën hr@rugove.eu duke specifikuar pozitën për të cilën po aplikojnë ose të plotësojnë aplikacionin e punës që mund ta merrni në zyrën tonë në Shkabaj.

Afati i fundit për aplikim është data 3 qershor 2024, kurse vetëm kandidatet/ët që hyjnë në rrethin e ngushtë do të njoftohen përmes telefonit dhe do të ftohen në intervistë.

Korporata RUGOVE ofron mundësi të barabarta punësimi pa e diferencuar apo diskriminuar askënd dhe inkurajon të gjithë të dërgojnë CV-të e tyre.