OPERATOR PRODHIMI (x2) DHE OPERATOR NË PAKETIM (x2) - Rugove

 • 15 Dhjetor, 2021
 • by Rugove
 • Konkurset
 • Komentet te OPERATOR PRODHIMI (x2) DHE OPERATOR NË PAKETIM (x2) Janë të Mbyllura

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore për pozitën Operator prodhimi:

 • Ka përgjegjësi në operimin me Cip-in e para prodhimit (kadave) së bashku me operatorin e pranimit.
 • Ka përgjegjësi për kualitetin dhe sigurinë e gjysmë produktit dhe produktit përfundimtar.
 • Bën bartjen e bureve, pastrimin dhe dezinfektimin e tyre sipas udhëzimeve.
 • Së bashku me kryepunëtorin në prodhim bëjnë zënien e djathit, prerjen, përzierjen dhe zbrazjen e djathit nëpër kallëpe.
 • Ndihmon në regjistrimin dhe verifikimin e sasisë së litrave të procesuara për linjat e prodhimit.

 

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore për pozitën Operator në paketim:

 • Është përgjegjës për procesin e përgatitjes, paketimit dhe ambalazhimit të produkteve.
 • Operon dhe është përgjegjës për mirëmbajtjen e pajisjeve të paketimit të produkteve.
 • Pastron makineritë dhe hapësirën punuese në baza ditore dhe sipas nevojës.
 • Evidenton dhe regjistron sasinë e repromaterialeve.
 • Ngarkon dhe e dërgon produktin final të paletuar në oborr.

 

Kualifikimet dhe kërkesat:

 • Të ketë të kryer shkollën e mesme.
 • Të jetë i gatshëm për punë ekipore.
 • E preferueshme të ketë së paku 1 vit përvojë pune profesionale.
 • Të jetë banor i regjionit të Pejës.
 • T’i përshtatet orarit fleksibil të punës.
 • Të ketë qasje me përgjegjësi dhe përkushtim të lartë në punë.

 

Çka ofron Korporata RUGOVE:

  • Ndërmarrje profesionale dhe dinamike.
  • Ambient profesional dhe motivues.
  • Kompensim sipas aftësive dhe rezultateve të arritura.
  • Transport nga qyteti i Pejës për në fabrikë.
 • Mundësi të përparimit në karrierë.

 

Si të aplikohet:

Të interesuarat/it mund të dërgojnë CV-të e tyre në e-mail adresën hr@rugove.eu duke specifikuar pozitën për të cilën po aplikojnë. 

Afati i fundit për aplikim është data 31 dhjetor 2021, kurse vetëm kandidatet/ët që hyjnë në rrethin e ngushtë do të njoftohen përmes telefonit dhe do të ftohen në intervistë.

Korporata RUGOVE ofron mundësi të barabarta punësimi pa e diferencuar apo diskriminuar askënd dhe inkurajon të gjithë të dërgojnë CV-të e tyre.