OPERATOR NË KALDA (PEJË) DHE MIRËMBAJTËS I OBORRIT (PEJË) - Rugove

 • 12 Janar, 2022
 • by Rugove
 • Konkurset
 • Komentet te OPERATOR NË KALDA (PEJË) DHE MIRËMBAJTËS I OBORRIT (PEJË) Janë të Mbyllura

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore për pozitën Operator në kalda:

 • Është përgjegjës për operim dhe mirëmbajtje të pajisjeve dhe ambientit në departamentin e energanës (kaldaja me dru, kaldaja me naftë, kompresori i ajrit, ftohësi, sistemi i filtrimit të ujit, rezervuari i naftës dhe agregati) në baza të rregullta.
 • Evidenton dhe regjistron materialin shpenzues (briket, dru, biomasë, kripë për fortësinë e ujit, filtër, llampa, naftë) dhe raporton në baza ditore për shpenzimin e tyre.
 • Përgatit materialet për shpenzim.
 • Mirëmban ambientin jashtë pjesës së prodhimit.
 • Evidenton, lajmëron defektet e mundshme si dhe eventualisht asiston në riparim.

 

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore për pozitën Mirëmbajtës i oborrit:

 • Mirëmban oborrin dhe hapësirat e gjelbërta.
 • Organizon mbledhjen e mbeturinave nga koshat në kontejnerin kryesor.
 • Punon me pirunar dhe është përgjegjës për të.
 • Kontrollon dhe menaxhon funksionimin e impiantit (ngarkesat e cisternave) dhe po ashtu i evidenton ato.
 • Kohë pas kohe asiston në ngarkimin e cisternave me hirrë.

 

Kualifikimet dhe kërkesat:

 • Të ketë të kryer shkollën e mesme.
 • Të jetë i gatshëm për punë ekipore.
 • E preferueshme të ketë së paku 1 vit përvojë pune profesionale.
 • Të jetë banor i regjionit të Pejës.
 • T’i përshtatet orarit fleksibil të punës.
 • Të ketë qasje me përgjegjësi dhe përkushtim të lartë në punë.

 

Çka ofron Korporata RUGOVE:

  • Ndërmarrje profesionale dhe dinamike.
  • Ambient profesional dhe motivues.
  • Kompensim sipas aftësive dhe rezultateve të arritura.
  • Transport nga qyteti i Pejës për në fabrikë.
 • Mundësi të përparimit në karrierë.

 

Si të aplikohet:

Të interesuarat/it mund të dërgojnë CV-të e tyre në e-mail adresën hr@rugove.eu duke specifikuar pozitën për të cilën po aplikojnë. 

Afati i fundit për aplikim është data 31 janar 2022, kurse vetëm kandidatet/ët që hyjnë në rrethin e ngushtë do të njoftohen përmes telefonit dhe do të ftohen në intervistë.

Korporata RUGOVE ofron mundësi të barabarta punësimi pa e diferencuar apo diskriminuar askënd dhe inkurajon të gjithë të dërgojnë CV-të e tyre.