NDIHMËS NË PRODHIM - Rugove

5 vende të lira

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore:

 • Është pjesëmarrës në procesin e prodhimit;
 • Ngarkon materialin e nevojshëm për prodhim;
 • Pastron makineritë dhe hapësirën punuese sipas nevojës;
 • Ndihmon operatorët e prodhimit në kryerjen e punëve ditore;
 • Sigurohet që makineritë punojnë siç duhet dhe në mënyrë të sigurt.
 • Dhe detyra të tjera të ngjashme që kanë të bëjnë me procesin e prodhimit.

Kualifikimet dhe kërkesat:

 • Të ketë të kryer shkollën e mesme.
 • E preferueshme të ketë përvojë pune të mëparshme.
 • Të jetë banor i regjionit të Pejës.
 • Të jetë i gatshëm për punë ekipore.
 • T’i përshtatet orarit fleksibil të punës.
 • Të ketë qasje me përgjegjësi dhe përkushtim të lartë në punë.

Çka ofron Korporata RUGOVE:

 • Ndërmarrje profesionale dhe dinamike.
 • Ambient profesional dhe motivues.
 • Kompensim sipas aftësive dhe rezultateve të arritura.
 • Transport për punëtorët nga qyteti i Pejës për në fabrikë.
 • Mundësi të përparimit në karrierë.

Si të aplikohet:

Të interesuarit mund të dërgojnë CV-të e tyre në hr@rugove.eu duke specifikuar pozitën për të cilën po aplikojnë. Afati i fundit për aplikim është data 10 mars 2021, kurse vetëm kandidatët që hyjnë në rrethin e ngushtë do të njoftohen përmes telefonit dhe do të ftohen në intervistë.

Korporata RUGOVE ofron mundësi të barabarta punësimi pa e diferencuar apo diskriminuar askënd dhe inkurajon të gjithë të dërgojnë CV-të e tyre.