NDIHMËS DEPOIST (10 vende pune) - Rugove

 • 24 Shkurt, 2022
 • by Rugove
 • Konkurset
 • Komentet te NDIHMËS DEPOIST (10 vende pune) Janë të Mbyllura

Përgjegjësitë, detyrat kryesore dhe oferta e punës:

 • Ngarkon mallrat nga kamionët, kombit dhe automjetet tjera për në depo dhe anasjelltas.
 • Rendit mallrat brenda në depo para dhe pas shkarkimit të tyre.
 • Ndihmon depoistin të drejtojë e organizojë punën në depo.
 • Si dhe bën punë të tjera që lidhen me pozitën e punës.
 • Orari i punës është prej 14:00 deri 22:00.
 • Paga bruto është 350.00€ dhe me kontratë të rregullt pune.

 

Kërkesat për këtë pozitë pune:

 • E preferueshme të ketë përvojë pune të mëparshme.
 • T’i përshtatet orarit fleksibil të punës.
 • Të ketë qasje me përgjegjësi dhe përkushtim në punë.
 • Preferohet të jetë banor i komunave Obiliq ose Prishtinë.

 

Të gjithë të interesuarit mund të vijnë e të aplikojnë direkt në zyrën tonë në Shkabaj, duke plotësuar aplikacionin e punës apo mund të dërgojnë CV-të e tyre në e-mail adresën hr@rugove.eu.

Afati i fundit për aplikim është data 10 mars 2022, kurse vetëm kandidatët që hyjnë në rrethin e ngushtë do të njoftohen përmes telefonit dhe do të ftohen në intervistë.

Korporata RUGOVE ofron mundësi të barabarta punësimi pa e diferencuar apo diskriminuar askënd dhe inkurajon të gjithë të dërgojnë CV-të e tyre.