MERÇENDAIZER (x2 - PRISHTINË) DHE SHITËS AMBULANTIV (PEJË) - Rugove

 • 1 Qershor, 2020
 • by Rugove
 • Konkurset
 • Komentet te MERÇENDAIZER (x2 – PRISHTINË) DHE SHITËS AMBULANTIV (PEJË) Janë të Mbyllura
 1. Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore për pozitën Merçendaizer:
 • Siguron pozicionim sa më të mirë të produkteve nëpër markete;
 • Mirëmban dhe pastron ekspozimin e produkteve të kompanisë nëpër rafte sipas standardeve;
 • Kontrollon afatet e produkteve dhe stoqet;
 • Ndihmon në realizimin e promovimeve të produkteve;
 • Shpërndan material dhe rekuizita të ndryshme të marketingut sipas nevojës;
 • Si dhe bën punë të tjera sipas nevojës dhe/apo kërkesës së menaxhmentit lidhur me pozitën e punës.
 1. Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore për pozitën Shitës Ambulantiv:
 • Organizon dhe kujdeset për punët komerciale në rajonin e caktuar;
 • Viziton klientët dhe merr porositë e mallrave tek ata;
 • Angazhohet në gjetjen e klientëve të rinj;
 • Koordinon me logjistikën dhe dërguesit e mallit për realizimin e shitjes;
 • Përmbush objektivat e caktuara të shitjes mujore;
 • Ndihmon në zgjerimin e rrjetit të klientëve përmes vizitave në terren;
 • Si dhe bën punë të tjera sipas nevojës dhe/apo kërkesës së menaxhmentit lidhur me pozitën e punës.

Kualifikimet dhe kërkesat për të dyja pozitat:

 • Të këtë të kryer së paku shkollën e mesme;
 • E preferueshme të ketë përvojë pune në distribuim;
 • Patent shofer, kategoria B;
 • Për pozitën Shitës Ambulantiv e preferueshme të jetë banor i regjionit të Pejës apo rrethinës.

Çka presim nga kandidatët:

 • Qasje me përgjegjësi dhe përkushtim të lartë në punë;
 • Të jenë të motivuar për punë;
 • Të kenë aftësi komunikuese dhe menaxhuese;
 • Iniciativë dhe aftësi të punojnë të pavarur dhe nën presion.

Çka ofron Korporata Rugove:

 • Ndërmarrje profesionale dhe dinamike;
 • Ambient profesional dhe motivues;
 • Kompensim sipas aftësive dhe rezultateve të arritura;
 • Mundësi të përparimit në karrierë.

Procedura e aplikimit:

Të interesuarit mund të dërgojnë CV-të e tyre në hr@rugove.eu duke specifikuar qartë pozitën për të cilën po aplikojnë. Afati i fundit për aplikim është data 14 qershor 2020, kurse vetëm kandidatët/et që hyjnë në rrethin e ngushtë do të njoftohen dhe ftohen në intervistë.

Korporata RUGOVE ofron mundësi të barabarta punësimi pa e diferencuar apo diskriminuar askënd dhe inkurajon të gjithë të interesuarit të dërgojnë CV-të e tyre.