MENAXHER I DIVIZIONIT TË MARKETINGUT – Shkabaj, Prishtinë - Rugove

 • 1 Nëntor, 2022
 • by Rugove
 • Konkurset
 • Komentet te MENAXHER I DIVIZIONIT TË MARKETINGUT

  – Shkabaj, Prishtinë

  Janë të Mbyllura

DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE:

 • Planifikon, propozon, udhëheq dhe siguron zbatimin e veprimeve strategjike në nivel korporate.
 • Planifikon dhe mbikëqyrë kampanjat e marketingut.
 • Koordinon strategjinë e marketingut me departamentet tjera.
 • Planifikon, krijon dhe mbikëqyrë dizajnin, përmbajtjen dhe prodhimin e të gjitha materialeve të marketingut.
 • Menaxhon llogaritë e mediave sociale të korporatës.

 

KUALIFIKIMET DHE KËRKESAT:

 • Diplomë universitare në Marketing ose fusha të ngjashme.
 • Niveli Master konsiderohet përparësi.
 • Së paku 3 vite përvojë pune në fushën e marketingut.
 • Aftësi organizative dhe planifikuese.
 • Aftësi analizuese dhe raportuese.
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi.
 • Aftësi dhe njohuri menaxhuese të punës në grup.
 • Njohuri të shkëlqyera kompjuterike.

 

ÇKA OFRON KORPORATA RUGOVE:

 • Ndërmarrje profesionale dhe dinamike.
 • Ambient profesional dhe motivues.
 • Kompensim sipas aftësive dhe rezultateve të arritura.
 • Mundësi të përparimit në karrierë.

 

SI TË APLIKOHET:

Të interesuarat/it mund të dërgojnë CV-të e tyre dhe letrën motivuese, dëshmitë e kualifikimeve e referencat, në e-mail adresën hr@rugove.eu duke specifikuar pozitën për të cilën po aplikojnë.

Afati i fundit për aplikim është data 27 nëntor 2022, kurse vetëm kandidatet/ët që hyjnë në rrethin e ngushtë do të njoftohen përmes telefonit dhe do të ftohen në intervistë.

Korporata RUGOVE ofron mundësi të barabarta punësimi pa e diferencuar apo diskriminuar askënd dhe inkurajon të gjithë të dërgojnë CV-të e tyre.