KOMERCIALIST, SHITËS AMBULANTIV, PIRUNIST, NDIHMËS DEPOIST (x4) - Prishtinë - Rugove

 • 25 Maj, 2022
 • by Rugove
 • Konkurset
 • Komentet te KOMERCIALIST, SHITËS AMBULANTIV, PIRUNIST, NDIHMËS DEPOIST (x4)

  – Prishtinë

  Janë të Mbyllura

Disa nga përgjegjësitë dhe detyrat kryesore për pozitën Komercialist:

 • Organizon dhe kujdeset për punët komerciale në rajonin e caktuar paraprakisht.
 • Viziton klientët dhe merr porositë e mallrave tek ata.
 • Angazhohet në gjetjen e klientëve të rinj.
 • Vlerësohet për arritjen e planit/targetit të shitjes për produktet e ujit, djathit dhe të tjerat.
 • Koordinon me logjistikën dhe liferuesit e mallit për realizimin e shitjes.

 

Disa nga përgjegjësitë dhe detyrat kryesore për pozitën Shitës ambulantiv:

 • Është përgjegjës për shitje ambulantive në rajonin dhe pikat e caktuara paraprakisht.
 • Ruan klientët ekzistues dhe gjen klient të rinjë.
 • Zgjeron rrjetin e distribuimit për produktet/brendet ekzistuese dhe ato të reja.
 • Ndjek planin e departamentit të shitjes për të gjitha produktet e ujit, djathit dhe të tjerat.
 • Vëzhgon tregun dhe konkurrencën.

 

Disa nga përgjegjësitë dhe detyrat kryesore për pozitën Pirunist:

 • Bën ngarkimin dhe shkarkimin e mallrave që gjenden në depo.
 • Kujdeset për mos-dëmtimin e mallrave.
 • Përgatit porositë e ditës së nesërme.
 • Kryen detyra tjera në bazë të kërkesës së personit përgjegjës.

 

Disa nga përgjegjësitë dhe detyrat kryesore për pozitën Ndihmës depoist:

 • Ngarkon mallrat nga kamionët, kombit dhe automjetet tjera për në depo dhe anasjelltas.
 • Rendit mallrat brenda në depo para dhe pas shkarkimit të tyre.
 • Ndihmon depoistin të drejtojë e organizojë punën në depo.
 • Si dhe bën punë të tjera që lidhen me pozitën e punës.
 • Orari i punës është prej 14:00 deri 22:00.
 • Paga bruto është 350.00€ dhe me kontratë të rregullt pune.

 

Kualifikimet dhe kërkesat:

 • E preferueshme të ketë përvojë pune të mëparshme në distribuim/shitje në pozitat e kërkuara në këtë konkurs.
 • Patent shofer kategoria B.
 • Të jetë i gatshëm për punë ekipore.
 • T’i përshtatet orarit fleksibil të punës.
 • Të ketë qasje me përgjegjësi dhe përkushtim të lartë në punë.

 

Çka ofron Korporata RUGOVE:

 • Ndërmarrje profesionale dhe dinamike.
 • Ambient profesional dhe motivues.
 • Kompensim sipas aftësive dhe rezultateve të arritura.
 • Transport nga qyteti i Prishtinës për në Shkabaj.
 • Mundësi të përparimit në karrierë.

 

Si të aplikohet:

Të interesuarat/it mund të dërgojnë CV-të e tyre në e-mail adresën hr@rugove.eu duke specifikuar pozitën për të cilën po aplikojnë.

Afati i fundit për aplikim është data 26 qershor 2022, kurse vetëm kandidatet/ët që hyjnë në rrethin e ngushtë do të njoftohen përmes telefonit dhe do të ftohen në intervistë.

Korporata RUGOVE ofron mundësi të barabarta punësimi pa e diferencuar apo diskriminuar askënd dhe inkurajon të gjithë të dërgojnë CV-të e tyre.

Lokacioni: Prishtinë