KOMERCIALIST HORECA, SHITËS AMBULANTIV, AUTOMEKANIK– Shkabaj, Prishtinë, Pejë dhe Gjilan - Rugove

 • 22 Shkurt, 2023
 • by Rugove
 • Konkurset
 • Komentet te KOMERCIALIST HORECA, SHITËS AMBULANTIV, AUTOMEKANIK

  – Shkabaj, Prishtinë, Pejë dhe Gjilan

  Janë të Mbyllura

KOMERCIALIST HORECA – Gjilan

 • Organizon dhe kujdeset për punët komerciale në rajonin e caktuar paraprakisht.
 • Viziton klientët dhe merr porositë e mallrave tek ata.
 • Angazhohet në gjetjen e klientëve të rinj.
 • Vlerësohet për arritjen e planit/targetit të shitjes për produktet e ujit, djathit dhe produkteve të tjera.
 • Koordinon me logjistikën dhe liferuesit e mallit për realizimin e shitjes.

 

SHITËS AMBULANTIV – Prishtinë

 • Është përgjegjës për shitje ambulantive në rajonin dhe pikat e caktuara paraprakisht.
 • Ruan klientët ekzistues dhe gjen klient të rinjë.
 • Zgjeron rrjetin e distribuimit për produktet/brendet ekzistuese dhe ato të reja.
 • Ndjek planin e departamentit të shitjes për të gjitha produktet.
 • Vëzhgon tregun dhe konkurrencën.

 

AUTOMEKANIK – Pejë

 • Kryen veprime rutinore që kanë të bëjnë me mirëmbajtjen dhe riparimin e automjeteve të kompanisë.
 • Bën kontrolle të rregullta para daljes së mjeteve në terren.
 • Kujdeset për kryerjen e servisimeve të rregullta të automjeteve.
 • Ndërmerr masa të nevojshme parandaluese si inspektimin, testimin, lubrifikimin e automjeteve.
 • Kujdeset për automjetet e kompanisë, për gjendjen teknike të tyre dhe evidenton dëmtimet e bëra në automjete.

 

KUALIFIKIMET DHE KËRKESAT

 • E preferueshme të ketë përvojë pune të mëparshme në pozitat e kërkuara në këtë konkurs.
 • Të ketë patent shofer kategoria B.
 • Të jetë i gatshëm për punë ekipore.
 • T’i përshtatet orarit fleksibil të punës.
 • Të ketë qasje me përgjegjësi dhe përkushtim të lartë në punë.

 

ÇKA OFRON KORPORATA RUGOVE

 • Ndërmarrje profesionale dhe dinamike.
 • Ambient profesional dhe motivues.
 • Kompensim sipas aftësive dhe rezultateve të arritura.
 • Për pozitat e punës në Prishtinë, transport nga qyteti i Prishtinës për në Shkabaj.
 • Mundësi të përparimit në karrierë.

 

SI TË APLIKOHET

Të interesuarat/it mund të dërgojnë CV-të e tyre në e-mail adresën hr@rugove.eu duke specifikuar pozitën për të cilën po aplikojnë ose të plotësojnë aplikacionin e punës që mund ta merrni në zyrën tonë në Shkabaj.

Afati i fundit për aplikim është data 10 mars 2023, kurse vetëm kandidatet/ët që hyjnë në rrethin e ngushtë do të njoftohen përmes telefonit dhe do të ftohen në intervistë.

Korporata RUGOVE ofron mundësi të barabarta punësimi pa e diferencuar apo diskriminuar askënd dhe inkurajon të gjithë të dërgojnë CV-të e tyre.