KËSHILLTARE PËR KLIENTË, FATURIST, LIFERUES (x2), NDIHMËS LIFERUES (x2), VOZITËS KAT. C (x2) DHE VOZITËS KAT. CE (x2) - Prishtinë - Rugove

 • 25 Maj, 2022
 • by Rugove
 • Konkurset
 • Komentet te KËSHILLTARE PËR KLIENTË, FATURIST, LIFERUES (x2), NDIHMËS LIFERUES (x2), VOZITËS KAT. C (x2) DHE VOZITËS KAT. CE (x2)

  – Prishtinë

  Janë të Mbyllura

Disa nga përgjegjësitë dhe detyrat kryesore për pozitën Këshilltare për klientë:

 • Kujdeset përmes telefonit dhe e-mail për klientët dhe kërkesat e tyre.
 • Informon dhe këshillon klientët rreth kualitetit dhe çmimit të produkteve që ne ofrojmë.
 • Identifikon nevojën e klientëve për produktet e kërkuara dhe ofron shërbimet e nevojshme.
 • Bën pranimin e porosive të kërkuara.
 • Sigurohet që porositë janë pranuar nga klientët.

 

Kualifikimet dhe kërkesat:

 • Të ketë të kryer së paku shkollën e mesme. Kualifikimi universitar konsiderohet përparësi.
 • Të ketë aftësi të shkëlqyera komunikimi me klientë.
 • Preferohet të ketë përvojë pune në departamentin e shitjes.
 • Të ketë qasje me përgjegjësi dhe përkushtim të lartë në punë.

 

Disa nga përgjegjësitë dhe detyrat kryesore për pozitën Faturist:

 • Bën fatura për klientët.
 • Pranon dhe regjistron porositë për shitje në sistemin kontabël.
 • Bën kontrollimin e deponimeve nga shitjet ditore me KESH.
 • Njofton zyrtarin e llogarive të arkëtueshme për problemet e mundshme të porosive të konsumatorëve dhe faturimit.
 • Regjistron faturat e kthimit të mallit dhe zbritjet.

 

Kualifikimet dhe kërkesat:

 • Preferohet të ketë parapërgatitje universitare ose që është në shkollim e sipër, në fushën e financave ose kontabilitetit.
 • Preferohet të ketë përvojë pune në departamentin e shitjes.
 • Përvoja e mëparshme në këtë pozitë konsiderohet përparësi.
 • Të ketë qasje me përgjegjësi dhe përkushtim të lartë në punë.

 

Disa nga përgjegjësitë dhe detyrat kryesore për pozitat Liferues, Ndihmës Liferues dhe Vozitës me kategori C dhe Vozitës me CE:

 • Transporton mallrat e korporatës në territorin e Republikës së Kosovës.
 • Është përgjegjës për mallrat gjatë transportimit të tyre.
 • Në bazë të porosisë dërgon sasinë e porositur të produkteve në pikën e caktuar.
 • Vozit automjetet e korporatës si dhe është përgjegjës për automjetet që i drejton.
 • Mirëmban automjetin si dhe respekton në mënyrë rigoroze Kodin Rrugor.

 

Kualifikimet dhe kërkesat:

 • E preferueshme të ketë përvojë pune të mëparshme në distribuim/shitje në pozitat e kërkuara.
 • Patent shofer kategoria B.
 • Për Vozitës kat. C – patent shofer kategoria C.
 • Për Vozitës kat. CE – patent shofer kategoria CE.
 • Të jetë i gatshëm për punë ekipore.
 • T’i përshtatet orarit fleksibil të punës.
 • Të ketë qasje me përgjegjësi dhe përkushtim të lartë në punë.

 

Çka ofron Korporata RUGOVE:

 • Ndërmarrje profesionale dhe dinamike.
 • Ambient profesional dhe motivues.
 • Kompensim sipas aftësive dhe rezultateve të arritura.
 • Transport nga qyteti i Prishtinës për në Shkabaj.
 • Mundësi të përparimit në karrierë.

 

Si të aplikohet:

Të interesuarat/it mund të dërgojnë CV-të e tyre në e-mail adresën hr@rugove.eu duke specifikuar pozitën për të cilën po aplikojnë.

Afati i fundit për aplikim është data 20 qershor 2022, kurse vetëm kandidatet/ët që hyjnë në rrethin e ngushtë do të njoftohen përmes telefonit dhe do të ftohen në intervistë.

Korporata RUGOVE ofron mundësi të barabarta punësimi pa e diferencuar apo diskriminuar askënd dhe inkurajon të gjithë të dërgojnë CV-të e tyre.

Lokacioni: Prishtinë