FERIZAJ: AGJENT I SHITJES (x4), SHOFER - kat. B (x2), SHOFER - kat. C (x1) PRISHTINË: PIRUNIST (x1), NDIHMËS DEPOIST (x5) PEJË: AUTOMEKANIK (x1) - Rugove

 • 23 Maj, 2023
 • by Rugove
 • Konkurset
 • Komentet te FERIZAJ: AGJENT I SHITJES (x4), SHOFER – kat. B (x2), SHOFER – kat. C (x1) PRISHTINË: PIRUNIST (x1), NDIHMËS DEPOIST (x5) PEJË: AUTOMEKANIK (x1) Janë të Mbyllura

FERIZAJ: AGJENT I SHITJES (x4), SHOFER – kat. B (x2), SHOFER – kat. C (x1)

PRISHTINË: PIRUNIST (x1), NDIHMËS DEPOIST (x5)

PEJË: AUTOMEKANIK (x1)

 

DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE:

PIRUNIST

 • Bën ngarkimin dhe shkarkimin e mallrave që gjenden në depo.
 • Kujdeset për mos-dëmtimin e mallrave.
 • Përgatit porositë e ditës së nesërme, si dhe
 • Kryen detyra tjera në bazë të kërkesës së personit përgjegjës.

 

NDIHMËS DEPOIST

 • Ngarkon mallrat nga kamionët, kombit dhe automjetet tjera për në depo dhe anasjelltas.
 • Rendit mallrat brenda në depo para dhe pas shkarkimit të tyre.
 • Ndihmon depoistin të drejtojë e organizojë punën në depo, si dhe
 • Bën punë të tjera që lidhen me pozitën e punës.
 • Orari i punës: prej 13:00 deri 21:00.
 • Paga mujore: 400.00€.

 

AUTOMEKANIK

 • Kryen veprime rutinore që kanë të bëjnë me mirëmbajtjen dhe riparimin e automjeteve të kompanisë.
 • Bën kontrolla të rregullta para daljes së mjeteve në terren.
 • Kujdeset për kryerjen e servisimeve të rregullta të automjeteve.
 • Ndërmerr masa të nevojshme parandaluese si inspektimin, testimin, lubrifikimin e automjeteve.

 

AGJENT I SHITJES

 • Është përgjegjës për shitje ambulantive në rajonin dhe pikat e caktuara paraprakisht.
 • Ruan klientët ekzistues dhe gjen klient të rinjë.
 • Zgjeron rrjetin e distribuimit për produktet/brendet ekzistuese dhe ato të reja.
 • Ndjek planin e departamentit të shitjes për të gjitha produktet e ujit, djathit dhe të tjerat.
 • Vëzhgon tregun dhe konkurrencën.

 

SHOFER (kat. B dhe C)

 • Transporton mallrat e korporatës në territorin e Republikës së Kosovës.
 • Është përgjegjës për mallrat gjatë transportimit të tyre.
 • Në bazë të porosisë dërgon sasinë e porositur të produkteve në pikën e caktuar.
 • Vozit automjetet e korporatës, si dhe është përgjegjës për automjetet që i drejton.
 • Mirëmban automjetin, si dhe respekton në mënyrë rigoroze Kodin Rrugor.

 

KUALIFIKIMET DHE KËRKESAT

 • E preferueshme të ketë përvojë pune të mëparshme në pozitën e kërkuar në këtë konkurs.
 • Për pozitën Agjent i shitjes dhe Shofer kat. B, të ketë patent shofer kategoria B.
 • Për Shofer kat. C, të ketë patent shofer kategoria C.
 • Të jetë i gatshëm për punë ekipore.
 • T’i përshtatet orarit fleksibil të punës.
 • Të ketë qasje me përgjegjësi dhe përkushtim të lartë në punë.

 

ÇKA OFRON KORPORATA RUGOVE

 • Ndërmarrje profesionale dhe dinamike.
 • Ambient profesional dhe motivues.
 • Kompensim sipas aftësive dhe rezultateve të arritura.
 • Transport nga qyteti i Prishtinës për në Shkabaj.
 • Mundësi të përparimit në karrierë.

 

SI TË APLIKOHET

Të interesuarat/it mund të dërgojnë CV-të e tyre në e-mail adresën hr@rugove.eu duke specifikuar pozitën për të cilën po aplikojnë ose të plotësojnë aplikacionin e punës që mund ta merrni në zyrën tonë në Shkabaj.

Afati i fundit për aplikim është data 9 qershor 2023, kurse vetëm kandidatet/ët që hyjnë në rrethin e ngushtë do të njoftohen përmes telefonit dhe do të ftohen në intervistë.

Korporata RUGOVE ofron mundësi të barabarta punësimi pa e diferencuar apo diskriminuar askënd dhe inkurajon të gjithë të dërgojnë CV-të e tyre.