FATURIST I RI, SHITËS AMBULANTIV, PËRGJEGJËS PËR DEPO, OPERATOR PAKETIMI– Pejë - Rugove

 • 24 Mars, 2023
 • by Rugove
 • Konkurset
 • Komentet te FATURIST I RI, SHITËS AMBULANTIV, PËRGJEGJËS PËR DEPO, OPERATOR PAKETIMI

  – Pejë

  Janë të Mbyllura

FATURIST I RI

 • Mbikëqyr pranimin dhe regjistrimin e porosive për shitje në sistemin kontabël.
 • Bën fatura për klientët.
 • Pranon dhe regjistron porositë për shitje në sistemin kontabël.
 • Regjistron faturat e kthimit të mallit dhe zbritjet.
 • Mirëmban faturat dhe dokumentet burimore në dosje dhe sigurohet se ato janë të plota.

 

SHITËS AMBULANTIV

 • Është përgjegjës për shitje ambulantive në rajonin dhe pikat e caktuara paraprakisht.
 • Ruan klientët ekzistues dhe gjen klient të rinjë.
 • Zgjeron rrjetin e distribuimit për produktet/brendet ekzistuese dhe ato të reja.
 • Ndjek planin e departamentit të shitjes për të gjitha produktet.
 • Vëzhgon tregun dhe konkurrencën.

 

PËRGJEGJËS PËR DEPO

 • Bën pranimin e mallit.
 • Organizon dhe bën ngarkim-shkarkimin e mallit në depo.
 • Është përgjegjës dhe menaxhon me stokun në depo.
 • Dokumenton pranimet, lëvizjet në depo e të ngjashme.
 • Ngarkon stafin e shitjes me produkte.

 

OPERATOR PAKETIMI

 • Është përgjegjës për procesin e përgatitjes, paketimit dhe ambalazhimit të produkteve.
 • Operon dhe është përgjegjës për mirëmbajtjen e pajisjeve të paketimit të produkteve.
 • Pastron makineritë dhe hapësirën punuese në baza ditore dhe sipas nevojës.
 • Evidenton dhe regjistron sasinë e repromaterialeve.
 • Ngarkon dhe e dërgon produktin final të paletuar në oborr.
 • Transport nga qyteti i Pejës për në fabrikën në Rugovë.

 

KUALIFIKIMET DHE KËRKESAT

 • E preferueshme të ketë përvojë pune të mëparshme në pozitat e kërkuara në këtë konkurs.
 • Të ketë patent shofer kategoria B.
 • Të jetë i gatshëm për punë ekipore.
 • T’i përshtatet orarit fleksibil të punës.
 • Të ketë qasje me përgjegjësi dhe përkushtim të lartë në punë.

 

ÇKA OFRON KORPORATA RUGOVE

 • Ndërmarrje profesionale dhe dinamike.
 • Ambient profesional dhe motivues.
 • Kompensim sipas aftësive dhe rezultateve të arritura.
 • Mundësi të përparimit në karrierë.

 

SI TË APLIKOHET

Të interesuarat/it mund të dërgojnë CV-të e tyre në e-mail adresën hr@rugove.eu duke specifikuar pozitën për të cilën po aplikojnë.

Afati i fundit për aplikim është data 10 prill 2023, kurse vetëm kandidatet/ët që hyjnë në rrethin e ngushtë do të njoftohen përmes telefonit dhe do të ftohen në intervistë.

Korporata RUGOVE ofron mundësi të barabarta punësimi pa e diferencuar apo diskriminuar askënd dhe inkurajon të gjithë të dërgojnë CV-të e tyre.