ELEKTRICIST (x2), NDIHMËS OPERATOR NË PRODHIM (x6) - Rugove

 • 23 Tetor, 2023
 • by Rugove
 • Konkurset
 • Komentet te ELEKTRICIST (x2), NDIHMËS OPERATOR NË PRODHIM (x6) Janë të Mbyllura

DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE:

ELEKTRICIST

 • Instalon dhe garanton mirëmbajtjen e lidhjeve elektrike, aparateve, pajisjeve të tjera.
 • Identifikon mosfunksionimin e sistemeve elektrike, duke përdorur pajisje testimi, për të gjetur shkakun e defektit dhe korrigjimin e tij.
 • Riparon defektet e pajisjeve elektrike dhe elektronike.
 • Zbaton kushtet e sigurimit teknik në punë.
 • Kryen detyra tjera të lidhura me pozitën në bazë të kërkesës së personit përgjegjës.

 

NDIHMËS OPERATOR NË PRODHIM (x6)

 • Është pjesëmarrës në procesin e prodhimit.
 • Ngarkon materialin e nevojshëm për prodhim.
 • Pastron makineritë dhe hapësirën punuese sipas nevojës.
 • Ndihmon operatorët e prodhimit në kryerjen e punëve ditore.
 • Sigurohet që makineritë punojnë siç duhet dhe në mënyrë të sigurt.

 

KUALIFIKIMET DHE KËRKESAT

 • Të ketë të kryer shkollën e mesme.
 • E preferueshme të ketë përvojë pune të mëparshme në pozitat e kërkuara në këtë konkurs.
 • Të jetë i gatshëm për punë ekipore.
 • Të ketë qasje me përgjegjësi dhe përkushtim të lartë në punë.

 

ÇKA OFRON KORPORATA RUGOVE

 • Ndërmarrje profesionale dhe dinamike.
 • Ambient profesional dhe motivues.
 • Kompensim sipas aftësive dhe rezultateve të arritura.
 • Mundësi të përparimit në karrierë.
 • Transport nga qyteti i Pejës për në fabrikë.

 

SI TË APLIKOHET:

Të interesuarat/it mund të dërgojnë CV-të e tyre në e-mail adresën hr@rugove.eu duke specifikuar qartë pozitën për të cilën po aplikojnë.

Afati i fundit për aplikim është data 5 nëntor 2023, kurse vetëm kandidatet/ët që hyjnë në rrethin e ngushtë do të njoftohen përmes telefonit dhe do të ftohen në intervistë.

Korporata RUGOVE ofron mundësi të barabarta punësimi pa e diferencuar apo diskriminuar askënd dhe inkurajon të gjithë të dërgojnë CV-të e tyre.