DEPOIST (x2) SHOFER - kategoria B AUTOMEKANIK – Pejë - Rugove

 • 16 Janar, 2023
 • by Rugove
 • Konkurset
 • Komentet te DEPOIST (x2) SHOFER – kategoria B AUTOMEKANIK

  – Pejë

  Janë të Mbyllura

DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE TË KËTYRE POZITAVE:

 

DEPOIST

 • Koordinon dhe drejton punën në depo në baza ditore.
 • Është përgjegjës për stokun në depo.
 • Në bashkëpunim me faturistin, çdo fund orari për ditën e nesërme bën ndarjen e pikave për shpërndarjen e produkteve.
 • Koordinon dhe bën lëvizjen e mallrave në hapësirat shitëse.
 • Dokumenton pranimet, lëvizjet në depo e të ngjashme.

 

SHOFER – kategoria B

 • Transporton mallrat e korporatës në territorin e përcaktuar.
 • Është përgjegjës për mallrat gjatë transportimit të tyre.
 • Në bazë të porosisë dërgon sasinë e porositur të produkteve në pikën e caktuar.
 • Vozit automjetet e korporatës si dhe është përgjegjës për automjetet që i drejton.
 • Mirëmban automjetin, si dhe respekton në mënyrë rigoroze Kodin Rrugor.

 

AUTOMEKANIK

 • Kryen veprime rutinore që kanë të bëjnë me mirëmbajtjen dhe riparimin e automjeteve të kompanisë.
 • Bën kontrolla të rregullta para daljes së mjeteve në terren.
 • Kujdeset për kryerjen e servisimeve të rregullta të automjeteve.
 • Ndërmerr masa të nevojshme parandaluese si inspektimin, testimin, lubrifikimin e automjeteve.

 

KUALIFIKIMET DHE KËRKESAT:

 • E preferueshme të ketë përvojë pune të mëparshme në distribuim/shitje në pozitat e kërkuara në këtë konkurs.
 • Patent shofer kategoria B.
 • Të jetë i gatshëm për punë ekipore.
 • T’i përshtatet orarit fleksibil të punës.
 • Të ketë qasje me përgjegjësi dhe përkushtim të lartë në punë.

 

ÇKA OFRON KORPORATA RUGOVE:

 • Ndërmarrje profesionale dhe dinamike.
 • Ambient profesional dhe motivues.
 • Kompensim sipas aftësive dhe rezultateve të arritura.
 • Mundësi të përparimit në karrierë.

 

SI TË APLIKOHET:

Të interesuarat/it mund të dërgojnë CV-të e tyre në e-mail adresën hr@rugove.eu duke specifikuar pozitën për të cilën po aplikojnë.

Afati i fundit për aplikim është data 3 shkurt 2023, kurse vetëm kandidatet/ët që hyjnë në rrethin e ngushtë do të njoftohen përmes telefonit dhe do të ftohen në intervistë.

Korporata RUGOVE ofron mundësi të barabarta punësimi pa e diferencuar apo diskriminuar askënd dhe inkurajon të gjithë të dërgojnë CV-të e tyre.