DEPOIST (x1), FATURIST (x1), SHOFER - kat. C (x1) - Rugove

 • 19 Tetor, 2023
 • by Rugove
 • Konkurset
 • Komentet te DEPOIST (x1), FATURIST (x1), SHOFER – kat. C (x1) Janë të Mbyllura

DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE:

DEPOIST

 • Koordinon, drejton dhe dokumenton punën në depo në baza ditore.
 • Bën pranimin e mallit nga fabrikat, përkatësisht organizon ngarkim-shkarkimin e mallit në depo.
 • Në bashkëpunim me faturistin, çdo fund orari për ditën e nesërme bën ndarjen e pikave për shpërndarjen e produkteve dhe i drejton vozitësit e kamionëve se në cilat pika duhet të liferojnë mallin.
 • Është përgjegjës për stokun në depo, ku mallin e pranuar/shkarkuar e kontrollon për nga sasia, cilësia dhe dëmtimi i tij dhe informon mbikëqyrësin në rast të ndonjë parregullsie.
 • Si dhe bën punë të tjera sipas nevojës dhe/apo kërkesës së menaxhmentit lidhur me pozitën e punës.

FATURIST

 • Pranon dhe regjistron porositë për shitje në sistemin kontabël.
 • Mbikëqyr pranimin dhe regjistrimin e porosive për shitje në sistemin kontabël.
 • Bën fatura për klientët dhe fiskalizimin/lëshimin e kuponëve fiskal për konsumatorët që janë persona fizik.
 • Ndërlidh porositë e aprovuara me fletë-dërgesa për të krijuar dokumentin e liferimit të mallit.
 • Regjistron faturat e kthimit të mallit dhe zbritjet.
 • Si dhe bën punë të tjera sipas nevojës dhe/apo kërkesës së menaxhmentit lidhur me pozitën e punës.

 

SHOFER – kat. C

 • Transporton mallrat e korporatës në territorin e Republikës së Kosovës.
 • Është përgjegjës për mallrat gjatë transportimit të tyre.
 • Në bazë të porosisë dërgon sasinë e porositur të produkteve në pikën e caktuar.
 • Vozit automjetet e korporatës si dhe është përgjegjës për automjetet që i drejton.
 • Mirëmban automjetin si dhe respekton në mënyrë rigoroze Kodin Rrugor.

 

KUALIFIKIMET DHE KËRKESAT:

 • E preferueshme të ketë përvojë pune të mëparshme në distribuim/shitje në pozitën e kërkuar në këtë konkurs.
 • Për shofer – kat. C, të ketë patent shofer – kat. C.
 • Të jetë i gatshëm për punë ekipore.
 • T’i përshtatet orarit fleksibil të punës.
 • Të ketë qasje me përgjegjësi dhe përkushtim të lartë në punë.

 

ÇKA OFRON KORPORATA RUGOVE:

 • Ndërmarrje profesionale dhe dinamike.
 • Ambient profesional dhe motivues.
 • Kompensim sipas aftësive dhe rezultateve të arritura.
 • Mundësi të përparimit në karrierë.

 

SI TË APLIKOHET:

Të interesuarat/it mund të kontaktojnë në numrin e telefonit  +383 49 264 075 ose mund të dërgojnë CV-të e tyre në e-mail adresën hr@rugove.eu duke specifikuar pozitën për të cilën po aplikojnë.

Afati i fundit për aplikim është data 29 tetor 2023, kurse vetëm kandidatet/ët që hyjnë në rrethin e ngushtë do të njoftohen përmes telefonit dhe do të ftohen në intervistë.

Korporata RUGOVE ofron mundësi të barabarta punësimi pa e diferencuar apo diskriminuar askënd dhe inkurajon të gjithë të dërgojnë CV-të e tyre.