DEPOIST DHE NDIHMËS DEPOIST - Rugove

 • 12 Janar, 2022
 • by Rugove
 • Konkurset
 • Komentet te DEPOIST DHE NDIHMËS DEPOIST Janë të Mbyllura

Disa nga përgjegjësitë dhe detyrat kryesore për pozitën Depoist:

 • Koordinon dhe drejton punën në depo në baza ditore.
 • Është përgjegjës për stokun në depo.
 • Në bashkëpunim me faturistin, çdo fund orari për ditën e nesërme bën ndarjen e pikave për shpërndarjen e produkteve.
 • Koordinon dhe bën lëvizjen e mallrave në hapësirat shitëse.
 • Dokumenton pranimet, lëvizjet në depo e të ngjashme.

 

Disa nga përgjegjësitë dhe detyrat kryesore për pozitën Ndihmës depoist:

 • Ndihmon depoistin që të koordinojë dhe drejtojë punën në depo në baza ditore.
 • Me anë të pirunierit bën lëvizjen e mallrave në depo.
 • Bën pranimin e mallit nga fabrikat dhe mjetet tjera dhe bën ngarkim-shkarkimin e mallit në depo.
 • Bën ngarkimin e mallrave nga kamionët, kombit dhe automjetet tjera për në depo dhe anasjelltas.
 • Rendit mallrat brenda në depo para dhe pas shkarkimit të tyre.

 

Kualifikimet dhe kërkesat:

 • E preferueshme të ketë përvojë pune të mëparshme në distribuim/shitje në pozitat e kërkuara në këtë konkurs.
 • Për pozitën Depoist prefererohet të ketë përvojë pune së paku 3 vjeçare.
 • Patent shofer kategoria B.
 • Të jetë i gatshëm për punë ekipore.
 • T’i përshtatet orarit fleksibil të punës.
 • Të ketë qasje me përgjegjësi dhe përkushtim të lartë në punë.

 

Çka ofron Korporata RUGOVE:

 • Ndërmarrje profesionale dhe dinamike.
 • Ambient profesional dhe motivues.
 • Kompensim sipas aftësive dhe rezultateve të arritura.
 • Mundësi të përparimit në karrierë.

 

Si të aplikohet:

Të interesuarat/it mund të dërgojnë CV-të e tyre në e-mail adresën hr@rugove.eu duke specifikuar pozitën për të cilën po aplikojnë.

Afati i fundit për aplikim është data 21 janar 2022, kurse vetëm kandidatet/ët që hyjnë në rrethin e ngushtë do të njoftohen përmes telefonit dhe do të ftohen në intervistë.

Korporata RUGOVE ofron mundësi të barabarta punësimi pa e diferencuar apo diskriminuar askënd dhe inkurajon të gjithë të dërgojnë CV-të e tyre.