AGJENT I SHITJES SHOFER - kat. B SHOFER - kat. C - Rugove

 • 4 Qershor, 2024
 • by Rugove
 • Konkurset
 • Komentet te AGJENT I SHITJES SHOFER – kat. B SHOFER – kat. C Janë të Mbyllura

DISA NGA PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE:

AGJENT I SHITJES

 • Është përgjegjës për shitje ambulantive në rajonin dhe pikat e caktuara paraprakisht.
 • Krijon rrjet të ri të shitjes.
 • Ruan klientët ekzistues dhe gjen klient të rinj.
 • Viziton pikat e shitjes sipas planit.
 • Zgjeron rrjetin e distribuimit për produktet/brendet ekzistuese dhe ato të reja.
 • Promovon dhe bën shitjen e produkteve të kompanisë.
 • Si dhe bën punë të tjera sipas nevojës dhe/apo kërkesës së menaxhmentit lidhur me pozitën e punës.

 

SHOFER (kat. B & C)

 • Transporton mallrat e korporatës në territorin e Republikës së Kosovës.
 • Është përgjegjës për mallrat gjatë transportimit të tyre.
 • Në bazë të porosisë dërgon sasinë e porositur të produkteve në pikën e caktuar.
 • Vozit automjetet e korporatës si dhe është përgjegjës për automjetet që i drejton.
 • Mirëmban automjetin si dhe respekton në mënyrë rigoroze Kodin Rrugor.

 

KUALIFIKIMET DHE KËRKESAT

 • E preferueshme të ketë përvojë pune të mëparshme në pozitën e kërkuar në këtë konkurs.
 • Për pozitën Shofer kat. B & Agjent i shitjes, të ketë patent shofer kategoria B.
 • Për pozitën Shofer kat. C, të ketë patent shofer kategoria C.
 • Të jetë i gatshëm për punë ekipore.
 • T’i përshtatet orarit fleksibil të punës.
 • Të ketë qasje me përgjegjësi dhe përkushtim të lartë në punë.

 

ÇKA OFRON KORPORATA RUGOVE

 • Ndërmarrje profesionale dhe dinamike.
 • Ambient profesional dhe motivues.
 • Kompensim sipas aftësive dhe rezultateve të arritura.
 • Mundësi të përparimit në karrierë.

 

SI TË APLIKOHET

Të interesuarat/it mund të dërgojnë CV-të e tyre në e-mail adresën hr@rugove.eu duke specifikuar pozitën për të cilën po aplikojnë.

Afati i fundit për aplikim është data 23 qershor 2024, kurse vetëm kandidatet/ët që hyjnë në rrethin e ngushtë do të njoftohen përmes telefonit dhe do të ftohen në intervistë.

Korporata RUGOVE ofron mundësi të barabarta punësimi pa e diferencuar apo diskriminuar askënd dhe inkurajon të gjithë të dërgojnë CV-të e tyre.